headerfoto headerfoto
 
Redactie

MOOIE TERUGBLIK OP SEIZOEN 2012/2013 TIJDENS ALV

Nieuws afbeelding 22 november 2013

Gisteravond vond in ons clubhuis de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Een select gezelschap was daarbij getuige van de benoeming van Alexia Sifneos als erelid, waarover meer in een apart nieuwsbericht op onze website.

Jaarverslag
Zoals gebruikelijk opende voorzitter Jan Duijsens de vergadering, gevolgd door een toelichting op het jaarverslag 2012/2013. Het jaarverslag is een mooie terugblik op het afgelopen seizoen met de successen en mijlpalen van onze club. Een kleine bloemlezing: de aanschaf van het trainingsbegeleidingssysteem Hockey Academie, Let’s Roll, de sponsorborrel, het vrijwilligersfeest en, als klap op de vuurpijl, natuurlijk de opening van het nieuwe waterveld. Er is veel werk verricht aan de accommodatie, er is een nieuw kassasysteem in gebruik genomen en de communicatie heeft een boost gekregen door o.m. Twitter en Facebook, nieuwsbrief Blaadje 2.0, een vernieuwde website en het e-blaadje werd nieuw leven ingeblazen.

Jaarrekening
Na een uitgebreide toelichting op de jaarrekening en het investeringsoverzicht door penningmeester Michiel Dijkman en het verslag van de Kascommissie door Laurens Conijn werd de jaarrekening door de ALV vastgesteld. Vervolgens trad Laurens Conijn af en werd Michelle Meijerink voorgedragen en benoemd als nieuw lid van de Kascommissie. Naast het aftreden van Laurens trad ook Henriëtte van Dijk af als bestuurslid TC Organisatorische Zaken. Het bestuur is nog op zoek naar een kandidaat voor deze rol.

Nieuw: Tuchtcommissie en Vertrouwens Contact Personen
Tijdens de ALV werden twee nieuwe commissies geïntroduceerd. Allereerst nam Arjen Fanoy het woord als voorzitter van de Tuchtcommissie. Het bestuur kan de Tuchtcommissie inschakelen voor advies bij tuchtzaken die voornamelijk spelen tijdens wedstrijden. Arjen bemant deze commissie samen met Monique Stranders en Chris Zeevenhoven.

Ook nieuw bij HV Abcoude is de Vertrouwens Contact Personen (VCP). De VCP’s hebben een ondersteunende rol voor het bestuur. Liesbeth Lycklama en Jan van Overeem hebben zich bereid verklaard om als VCP op te treden. Allereerst zijn zij eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag. Zij geven advies over mogelijke oplossingen. Ten tweede doen de VCP’s hierover anoniem verslag aan het bestuur en tot slot geven zij gevraagd en ongevraagd advies om zo bij te dragen aan een veilige (sport)omgeving. Binnenkort kun je meer hierover lezen op de website.

Na afloop van de ALV werden de aanwezigen uitgenodigd om onder het genot van een drankje gezellig na te praten.

Het uitgebreide jaarverslag kun je terugvinden na inloggen op de website, onder ‘Overig’ > ‘Documenten’ > ‘Bestuur (ALV)’.Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849