headerfoto headerfoto
 
Technische Commissie

INVALBELEID KNHB EN HVA

Nieuws afbeelding 1 oktober 2023

Als een team niet compleet is heeft het invallers nodig om de wedstrijd te kunnen spelen.


Meespelen en invallen is aan regels van de KNHB gebonden. Het doel van deze regels is en blijft het nastreven van een eerlijk competitieverloop, het vergroten van het spelplezier en het voorkomen van invallers regelen met als doel een team te "versterken‚ÄĚ. De KNHB heeft een tabel als hulpmiddel opgesteld om te kijken of een invaller aan de invalregels voldoet, op basis van leeftijd- en niveaubepaling.

Kijk hier  voor alle details en volledig omschreven

Kortom: als je invallers inleent uit een team dat op een gelijk niveau of lager speelt, dan zit je altijd goed!

Zorg dat je de regels voor dit seizoen goed doorneemt, zodat je zeker weet dat het toegestaan is voor de invaller om mee te doen. Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat je deze regels goed opvolgt.

De strafmaat voor het niet volgen van de regels voor invallers en beslissingswedstrijden is:

  • 3 punten in mindering
  • Geldboete van 250 euro (door het team zelf te betalen)
  • De beslissingswedstrijd wordt niet overgespeeld en verliest het team met de niet speelgerechtigde speler automatisch met 3-0.

Daarnaast gaat HVA van de volgende afspraken uit:

  1. De teammanagers coördineren als enige de invallers en communiceren hierover met de coaches en richting beide teams. Het is niet de bedoeling dat spelers elkaar direct benaderen met de vraag om in te vallen tenzij dit door de Teammanager aan hen gevraagd is om te doen. De invallers (ook doelverdedigers) voelen zich prettig bij de invalbeurt.
  2. Bij onduidelijkheden of moeilijkheden qua conflicterende speeltijden wordt de categorieleiding en Technisch Manager betrokken. Uiteindelijk beslist de TM wat de prioriteit heeft. Er kan dan bijvoorbeeld nog gezocht worden naar het verplaatsen van een van de wedstrijden.
    Het in punt 2 genoemde inschakelen van de hulp van de categorieleiding dient minimaal 5 dagen voor de wedstrijd te gebeuren, dit geeft ruimte om nog nieuwe oplossingen te vormen en kan daarmee wellicht afzegging voorkomen.
  3. Wedstrijden worden pas na overleg met Technisch Manager, categorieleiding en wedstrijdsecretariaat, door het wedstrijdsecretariaat afgezegd. Er wordt direct gezocht naar een mogelijkheid om de wedstrijd in te halen.
Voor het volledige Technisch Beleidsplan zie ook: https://team.lisa-is.nl/Documents >> Technische Commissie >> Download: Technisch Beleidsplan HV Abcoude juli 2023

 Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849