headerfoto headerfoto
 
Bestuur

ALV IN HET TEKEN VAN BESTUURSWISSELINGEN

Nieuws afbeelding 27 juni 2014

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) afgelopen donderdag 26 juni in het clubhuis heeft Jan Duijsens de voorzittershamer doorgegeven aan de nieuwe voorzitter, Jeroen van Meerten. Jan ontving veel dank voor en grote complimenten over zijn geweldige inzet de afgelopen jaren en de successen die gedurende zijn voorzitterschap zijn geboekt, waarvan het plaatjesboek, de introductie van Let’s Roll en de aanleg van zowel het oefen- als waterveld slechts enkele voorbeelden zijn. Jan bedankte zelf ook alle vrijwilligers en zijn medebestuursleden door wiens inzet al die zaken zijn gerealiseerd. Jeroen deelde zijn ambities voor de komende jaren met de leden (zie ook elders op de site).

Naast de voorzitterswisseling is er afscheid genomen van Nicolette Sijpkens (bestuurslid Bar) en zijn er 2 nieuwe bestuursleden benoemd: Ronald de Bruijn (bestuurslid Bar/Evenementen) en Eef Gorter (Technische Commissie – Organisatorische Zaken).

Na het tussentijds verslag van de Kascommissie volgde het aftreden van Michelle Meijerink en de benoeming van Digna van der Pol als nieuw lid van de Kascommissie.

De ALV heeft daarnaast ook de volgende voorstellen goedgekeurd:

  • Voorstel nieuw aanmeldingsreglement

  • Voorstel aanpassingen huishoudelijk reglement

  • Voorstel contributie

  • Voorstel begroting 2014/2015

Al deze documenten zijn terug te vinden op de site na inloggen onder het kopje "Documenten” en dan Bestuur (ALV).

Na de gebruikelijke rondvraag werd de vergadering gesloten door de nieuwe voorzitter en werd er onder het genot van een drankje nagepraat.Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849