headerfoto headerfoto
 
Bestuur

4 JULI ALV: stukken beschikbaar!

Nieuws afbeelding 19 juni 2013 Beste leden,

Wij nodigen jullie van harte uit voor de volgende ALV, op 4 juli as, om 20.30u in het clubhuis.
 
De agenda ziet er als volgt uit:
1 - opening
2 - goedkeuring notulen ALV november 2012
3 - goedkeuring notulen BLV april 2013
4 - ingekomen stukken
5 - update ontwikkelingen HVA en speerpunten seizoen 2013-2014
6 - tuchtreglement
7 - tussentijds verslag kascommissie
8 - contributievoorstel
9 - begroting 2013-2014
10- benoeming erelid
11- rondvraag
12- sluiting
 
De stukken zijn te vinden op de website. Log in, klik op "documenten" en vervolgens op "Bestuur (ALV)".
 
Komt allen en praat mee! Dit is gelijk een leuke gelegenheid om de vorderingen van de aanleg van het waterveld te bekijken.

Tot 4 juli!

Het bestuur.


Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849