headerfoto headerfoto
 
Technische Commissie

TERUGBLIK HOCKEYSEIZOEN 2022 / 2023

Nieuws afbeelding 30 juni 2023

Het seizoen is voorbij. De laatste wedstrijddagen op de club waren een feest. We kunnen eindelijk weer zeggen dat we een normaal seizoen hebben gehad! Geen corona perikelen meer.

Zo hebben we een geweldige, volledige zaal periode achter onze rug. Onze zaalcommissie heeft veel uren in Gaasperdam en Sporthuis Abcoude kunnen regelen, waardoor we veel teams -min of meer- op hun eigen dag hebben kunnen laten trainen. Op deze plek willen we graag de zaalkampioenen nogmaals feliciteren: JO14-3, MO16-1, MO18-2, JO14-2 en DO25.

Direct na het zaalseizoen begint elk jaar weer het getouwtrek met de zaalverhuurders om trainingsruimte voor het volgende jaar. We moeten om ruimte vechten met andere sporten (vooral met basketbal), maar gelukkig zitten Casper Heijsteeg en Allard Wendrich er bovenop. Volgend jaar wordt het helaas weer iets krapper qua uren. Daartegenover staat wel dat we vaker een hele zaal (i.p.v. halve zaal) tot onze beschikking hebben. En zoals het er nu naar uit ziet, wil de KNHB ook de O9 teams (E6-tallen) een competitie aanbieden. We zijn benieuwd.

Na de zaalwedstrijden zijn we in maart weer met frisse moed aan het veldseizoen begonnen. De grootste interne verandering was de wijziging van drie Jongens O16 teams naar twee O16 teams. Dankzij de hulp van de categorieleiders Frank Dirken en Sjoerd Hinderink is dit vlekkeloos verlopen.

Eind maart hebben we een geweldige masterclass van "de beste scheidsrechter ter wereld”, Coen van Bunge, gehad. Super interessant hoe hij bepaalde situaties aanvliegt. Dat is voor herhaling vatbaar.

Gaandeweg het seizoen merkten we dat de speeldagenkalender van de KNHB zorgde voor ingewikkelde constructies met invallers en verzetten. Vooral rondom feestdagen en lange vrije weekends. Door de inzet van alle teammanagers en wedstrijdsecretarissen is dit -bijna overal- goed opgepakt. Wel hebben we aan de KNHB teruggegeven dat dit voor veel lastige situaties heeft gezorgd.

Wat verder opviel dit seizoen is dat bij met name de oudere jongens lijnteams opvallend veel kaarten zijn gepakt. Wij hebben dit uitvoerig besproken met de coaches en de jeugdleden en wij gaan ervan uit dat iedereen nu inziet dat dit volgend seizoen anders moet.

De tweede helft van het seizoen verliep verder als vanouds. We hadden een drukke Open april maand voor de nieuwe leden, hebben coach avonden gehad en een paar fanatieke jeugdtrainers hebben een clinic gekregen van Floris Stigter, onze Heren 1 coach.

We hebben dit jaar ook een mooi aantal kampioenen in de jeugd en senioren. Wij noemen JO18-2, J én MO16-1, MO14-1 én 2, Dames 2 en Heren 2. Ook de heren van H45-1 zijn kampioen geworden en hebben afgelopen zondag op het Gooische meegedaan aan de landskampioenschappen. Helaas geen kampioen geworden, maar een mooie ervaring voor (zoals de lokale krant het benoemde) onze "schoolpleinvaders”.

Voor het eerst in jaren hebben we onze (veld)kampioenen ook weer eens in het zonnetje gezet en zullen deze wapenfeiten zichtbaar blijven. Zo heeft onze secretaris een mooie fotowand gemaakt en zijn ze twee zondagen geleden gehuldigd tijdens de laatste wedstrijd van Dames 1. Deze traditie willen we voortzetten, zodat vanaf nu alle (zaal)kampioenen een mooi plekje aan de wand krijgen.

Heren 1 en Dames 1speelden een goed en positief seizoen, waarbij Heren 1 helaas vroegtijdig werd uitgeschakeld in de beker, maar bovenin de 1e klasse goed meedraaide. Dat is een knappe prestatie gezien de promotie afgelopen seizoen, hulde daarvoor! Dames 1 eindigde als middenmoter in de 3e klasse maar heeft wel twee clubrecords gebroken: meeste punten en meeste doelpunten als Dames 1 in de derde klasse. Binnen Dames 1 wordt wel op dit moment een verandering in het team doorgevoerd, wat zorgt voor enige onrust. Dit heeft echter onze aandacht.

Wij zijn zeer tevreden met onze grotendeels nieuwe trainersgroep (Oliver Onions, Ronesca Plug, Johan Peper en Martijn Goedhart als keeperscoördinator) en de bekende namen die we al hadden (zoals Hans Oostindie, Emma Eisma, Stijn Gorter, en Floris Stigter en wellicht straks nog meer oud trainers die willen blijven).

We zijn super blij dat zowel Floris als Oliver hebben aangegeven nog een jaar Heren en Dames 1 te willen coachen. En ook Hans, Ronesca en Martijn hebben het commitment uitgesproken om ook volgend seizoen bij HVA werkzaam te blijven. Dat is voor onze club erg fijn omdat dan niet alleen de continuïteit geborgd is, maar we ook zeker weten dat er hoogwaardige trainingen gegeven worden. Op verzoek van Hans hebben we ook voor de Jongste Jeugd versterking gezocht en gevonden in de persoon van Björn van der Dussen. Björn is de coach van Myra Heren 1 en JO18-1 van Pinoké en kent Oliver en Hans goed. Hij heeft Oliver het afgelopen jaar in de zaal al bijgestaan met het geven van training. Wij zijn heel blij dat hij ons wil helpen om de jongste jeugd op maandag en vrijdag een extra impuls te geven. Volgend jaar nemen we na een aantal jaar afscheid van Mike Alderden als trainer/coach van MO16. Wij danken hem voor zijn inzet.

Wij zijn blij dat de aanwezigheid van onze beide Technisch Managers op de zaterdag goed heeft uitgepakt. Hans is er elke zaterdagochtend voor de jongere jeugdteams en Oliver sluit aan om de oudere jeugdteams en hun coaches waar nodig te steunen. Ook zijn we blij dat er jeugdspelers zijn die hun vrije tijd willen besteden aan trainen of coachen van jongere spelers.

Minder blij zijn we met het gemak waarmee jeugdtrainers last minute (of in het geheel niet) afzeggen. Hun commitment blijft wel een aandachtspunt. Er wordt te makkelijk afgezegd omdat de hoofdtrainers er toch wel zijn.

Verder zijn we in de lente druk bezig geweest met het schrijven een Technisch Beleidsplan van HV Abcoude. Hierin wordt beschreven welke ontwikkelingen worden nagestreefd en wat er is gerealiseerd sinds er in 2016 voor het laatst een plan op papier is gezet. Dit plan is tot stand gekomen met de bijdrage van onze vrijwilligers, door middel van een aantal "brainstormavonden” over de technische koers van de vereniging, door input van de technische staf, het bestuur en de diverse commissies, zoals de categorieleiders. Ook hebben we een TC Denktank opgericht met alle oud TC leden van het bestuur, waarin we uitvoerig dit plan besproken hebben. Dit plan is bedoeld als steun in de rug voor de Technisch Managers en de trainers op het veld. HV Abcoude staat een kwaliteitsslag voor ogen: we willen het niveau van de spelers én trainers opkrikken. Tevens is dit plan bedoeld als richtlijn voor alle vrijwilligers (coaches, trainers, scheidsrechters, etc.): dit is hoe wij willen dat vrijwilligers zich gedragen op HV Abcoude en dit is wat wij van bepaalde rollen verwachten. Hans en Oliver leggen op dit moment de laatste hand aan de jaarkalender (wat leren de kinderen gedurende het jaar). Ons streven is om begin volgende week dit plan achter de inlog op de website van HV Abcoude te plaatsen. Ook willen we dit bespreken tijdens de Let’s Roll op 1 juli as. Het is de bedoeling dat dit document regelmatig herzien wordt.

Het veldseizoen 2022-2023 is afgelopen en inmiddels hebben we tijdens een BBQ alle jeugdtrainers en trainers bedankt. Op 17 juni was er nog de traditionele Jongste Jeugd Slotdag, waarbij wij ook een van de ‘hosts’ waren. Bedankt aan de organisatoren voor deze mooie dag!

En, terug van weggeweest, hebben we afgelopen weekend het seizoen afgesloten met een zeer geslaagde editie van het familietoernooi.

De teamindeling is inmiddels gepubliceerd en er is een beperkt aantal gesprekken gevoerd om de afwegingen die hierbij gemaakt moesten worden toe te lichten. Ook hebben we, in goed overleg met de ouders, sommige kinderen vervroegd moeten doorschuiven.

We hebben vorige week donderdag tijdens de ALVafscheid genomen van TC bestuurslid Hiske Helleman. Kiki Meijerink is bereid gevonden om haar plek in te nemen. Grote dank aan Hiske voor haar inzet de afgelopen 2 jaar.

Wat staat ons nog meer te wachten?

We gaan ons allereest opmaken voor de Let’s Roll op zaterdag 1 juli as, de officiële start van het nieuwe seizoen. Het is goed om te vermelden dat we de Let’s Roll dit jaar voor de teams iets anders gaan invullen, waardoor het ook voor de oudere jeugd leuker is.

Net als afgelopen seizoen willen we volgend seizoen nog meer werk maken van het opleiden van coaches (ouders en oudere jeugdspelers) en jeugdtrainers. HVA heeft afgelopen jaren jeugdteams voortgebracht die op hoog niveau in Nederland hockeyen. Dit is, voor de jeugd die dit ambieert, natuurlijk supergaaf en vraagt om coaching en training op niveau. Voor de jeugdtrainers willen we in ieder geval dit nog meer stimuleren door ze bijvoorbeeld een hockeystick als beloning aan te bieden als ze meerdere jaren training geven en hen ook de mogelijkheid geven om zich verder bij te scholen bij de FIH. Ben je 12 jaar of ouder en zou je graag tegen een vrijwilligersvergoeding mee willen helpen bij een training, meld je dan aan bij coördinator jeugdtrainers Wikke Repko ([email protected]).

Ook willen we volgend jaar vol gaan inzetten op het opzetten van een Jong Heren 1 en Jong Dames 1 team, zodat de jongens en meiden vanaf de O18 lekker kunnen blijven hockeyen op HVA.

We willen zo snel mogelijk het trainingsschema rond hebben en communiceren, dit volgt via de website. We hebben de bezetting zo goed als rond, maar zoals elk jaar is het schema voor de senioren en veteranen een uitdaging. Een belangrijke wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat we de vrijdag als trainingsdag drukker willen maken. Oliver is samen met Bjorn druk bezig om een nieuwe invulling hieraan te geven.

Daarnaast blijven we achter de schermen hard aan het werk met een plan om meer jonge leden te enthousiasmeren om te gaan hockeyen, dit is essentieel voor de toekomst van onze club en zullen wij samen met de ouders van de jongste leden moeten gaan oppakken. Bij deze een oproep aan alle kinderen om vriendjes en vriendinnetjes uit je klas over te halen om een keer te komen proef trainen op een woensdagmiddag. Er zijn altijd sticks, scheenbeschermers en zelfs bitjes op het clubhuis aanwezig, dus daar kan het niet aan liggen.

Aan het begin van het nieuwe seizoen zal er ook aandacht uitgaan naar de scheidsrechters, essentieel voor het hockeyspel. Zonder scheidsrechter geen hockey dus zet ze af en toe in het zonnetje! We vragen nieuwe ouders deel te nemen aan de scheidsrechters informatieavonden en vragen zoveel mogelijk leden, jeugdleden én betrokken ouders het scheidsrechtersexamen (online) te doen vóór de herfstvakantie.

En tot slot moeten we verder nadenken hoe we het videosysteem op veld 1 breder kunnen uitrollen. Er is in het begin van het seizoen een aparte avond ingepland waarop de coaches geïnstrueerd konden worden in het gebruik daarvan. Deze avond is zeer slecht bezocht en heeft geen nieuwe gebruikers opgeleverd. Praktisch zien wij dat alleen de coaches van Heren 1 en Dames 1 hier gebruik van maken. Dat moeten we gaan veranderen en dus zijn we ons aan het beraden hoe we dit zodanig kunnen ondersteunen dat meer coaches hier gebruik van gaan maken.

Kort en goed, het was een goed half jaar en met veel frisse moed gaan we, na de Let’s Roll, de zomer in. Houd de agenda goed in de gaten want de eerste weekenden van september zijn er al weer activiteiten ingepland.

Een goede zomer en tot eind augustus.

 

Sportieve groet,

 

Technische commissie

Kiki Meijerink en Jop Ringeling

28 juni 2023Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849