headerfoto headerfoto
 
Bestuur

Terugblik van de voorzitter op de 1e seizoenshelft

Nieuws afbeelding 10 december 2020

Beste leden en ouders,

 

De eerste seizoenshelft zit er bijna op, een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen maanden. We kijken terug op een seizoen met twee heel verschillende gezichten. Enerzijds zijn we het nieuwe seizoen met veel energie en in een heel goede sfeer begonnen. We mochten weer hockeyen en dat leidde tot vele blije gezichten. De anderhalvemeterregel was alom tegenwoordig, maar we lieten ons er gelukkig niet door uit het veld slaan. De buitenbar bleek een enorme aanwinst en vergrootte de sfeer tussen de velden. 

 

We mochten dit seizoen twee nieuwe seniorenteams verwelkomen, Heren 2 en Dames Veteranen C. Ook binnen de jongste jeugd zagen we aanwas met een actieve groep F-training en Funkey. Dat HV Abcoude een mooie mix vertegenwoordigt van hockey voor plezier en prestatiehockey bleek uit de selectie van een aantal jeugdspelers voor het districtsteam Midden-Nederland en zelfs in het Nederlands B team. 

 

Aan de kant van sponsorinkomsten viel een van de hoofdsponsors weg, maar gelukkig gaven de andere sponsors aan door te willen en door uitstekend werk van de sponsorcommissie kwamen daar al snel nieuwe sponsors bij voor trainingspakken, borden, vlaggen en zelfs een heel veld. 


En dan het andere gezicht van dit seizoen... en dat is natuurlijk corona. 

In oktober kregen we te maken met restricties en werd het: aanpassen, aanpassen en nog eens aanpassen. Steeds weer moesten we als bestuur en trainers anticiperen op de continu wijzigende coronaregels en na elke persconferentie opnieuw schakelen met hockeybond en gemeente om toch zoveel mogelijk te kunnen blijven hockeyen. Een best wel ingewikkelde oefening waarbij we steeds zo kort mogelijk op de bal hebben gezeten. Wij hebben als leidraad gehouden ‘veiligheid voor alle leden en bezoekers’ en juist in deze tijd ‘zoveel mogelijk hockey voor iedereen’. Over het algemeen werden alle coronarichtlijnen op zaterdag erg goed gerespecteerd, maar was het op zondagen soms best een flinke oefening om iedereen daarop te wijzen. 

 

Door de beperkingen kon het zaalseizoen dit jaar helaas geen doorgang vinden. Enorm jammer, want velen kijken altijd erg uit naar het zaalhockey. Veel dank in ieder geval ook dit jaar weer aan de zaalhockeycommissie voor hun inzet tot het laatst om de planning voor de zaal rond te krijgen. We hebben meteen gekeken naar wat er wél kon en zo ontstond de onderlinge competitie om de Gouden Gein Cup, een initiatief waar zeer enthousiast op werd gereageerd door jeugdleden en ouders. Een erg leuke manier om onze jeugdleden toch te kunnen laten hockeyen en het droeg tegelijkertijd bij aan de contacten tussen teams onderling. Er waren, ondanks de leeftijdsverschillen en het feit dat jongens en meisjes gemengd tegen elkaar speelden, heel spannende en gelijkwaardige wedstrijden bij. Wat betreft evenementen was het fijn dat de Sportways-kampen en de clinic van Dames en Heren 1 voor de jongste jeugd gewoon door konden gaan en dat Sinterklaas onze club toch nog kon vereren met een bezoek tijdens de traditionele Sinterklaastraining.


Als we kijken naar de vrijwilligers op onze club, staan we er onverminderd goed voor. Alle vacatures zijn inmiddels ingevuld met enthousiaste vrijwilligers en dat geeft weer aan hoe bijzonder deze club is met rond de 100 vrijwilligers op een ledental van 777. 

 

Onze penningmeester Hanneke heeft op de ALV van 26 november het jaarverslag over afgelopen jaar gepresenteerd, waarin we hebben gezien dat corona zijn impact heeft gehad op de financiële resultaten, ondanks alle inspanningen, tegemoetkomingen en regelingen die we hebben aangesproken. Het beleid, in lijn met de langetermijnvisie, om te investeren in kwalitatief goede trainers en het wegvallen van een belangrijk deel van de baromzet zijn de belangrijkste factoren geweest voor het geleden verlies in het afgelopen jaar.

Ondanks alle genoemde positieve ontwikkelingen, inspanningen en subsidiepotjes, gebiedt de realiteit en transparantie ons te melden dat we ook dit jaar rekening zullen moeten houden met een scenario waarin we verlies leiden. Veel van de vaste kosten lopen immers door, zoals de vergoedingen van de trainers, de barmedewerkster, de huur van de accommodatie, lopende abonnementen, energie etc, terwijl we tegelijkertijd een zeer belangrijke bron van inkomsten missen, namelijk de barinkomsten. Tevens is de zaalcontributie weggevallen. Dat betekent natuurlijk niet dat wij ons neerleggen bij de situatie, u mag uiteraard van ons verwachten dat wij er alles aan doen om de financiële situatie zo gezond mogelijk te houden.


Ten aanzien van het vervangen van de huidige verlichting langs de velden door ledverlichting kan ik meedelen dat we daar volop mee doorgaan. Het komt immers de kwaliteit van het hockey ten goede, het helpt om onze club verder te verduurzamen en er is een sprake van een duidelijke payback voor deze investering. De gemeente heeft inmiddels ook haar steun toegezegd en dat betekent dat we klaar zijn om de laatste subsidieaanvraag te doen, waarna we hopelijk in het voorjaar door kunnen met het realiseren van dit project. 

 

Ook ten aanzien van ons clubhuis en de buitenbar bekijken wij verschillende opties voor verdere verbetering en we houden jullie uiteraard graag op de hoogte van onze plannen.

 

Verder bouwend op een duidelijk geformuleerde visie 2020, zijn wij als bestuur bezig met de 'Visie 2025'. Deze visie is opgesteld op één pagina, in de vorm van een mindmap. Voor de geïnteresseerden delen we deze mindmap uiteraard graag om in kleine groepen verder over de uitwerking hiervan te spreken. Kort gezegd behouden wij in deze visie het beste van onze waarden en vullen we deze verder in middels 3 prioriteiten

1. HVA als energieke vereniging. Daaronder vallen aspecten als sfeer, de belangrijke rol van onze vrijwilligers, heldere interne en externe communicatie en een gezonde financiële huishouding

2. Breedtehockey en prestatiehockey gaan hand in hand. Wij hebben toptrainers, ook voor breedteteams en de prestatieteams hebben uitstraling naar de club  

3. Aanwas van nieuwe leden, zowel in de jongste jeugd als bij senioren en veteranen. 

Binnenkort meer over deze visie. Meld je graag bij ons op [email protected] als je hierover mee wil denken!

 

Wij hebben er dit seizoen alles aan gedaan om zoveel mogelijk hockeyplezier te bieden en tegelijkertijd onze vereniging door deze lastige periode te loodsen. Ik wil bij deze graag de trainers bedanken voor hun flexibiliteit, zij hebben zich steeds aangepast aan de situatie en er steeds het beste van gemaakt.

Ondanks deze spannende tijden ben ik optimistisch gestemd, want we hebben als club een enorme flexibiliteit en positiviteit getoond in de afgelopen maanden, waar we heel erg trots op mogen zijn. Ik ben dus vol vertrouwen dat we HVA in een zo goed mogelijke sportieve en financiële gezondheid zullen houden. Graag wil ik alle leden, ouders en met name onze geweldige vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor al hun inzet en betrokkenheid!

 

Met sportieve groet,

Marc EstourgieContact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849