headerfoto headerfoto
 
Bestuur

HVA 35 JAAR

Nieuws afbeelding 3 januari 2011

Beste Leden, Ouders, Vrijwilligers en Sponsoren,

 

 

Inmiddels liggen de velden er verlaten bij als ware het een Siberisch landschap. De laatste competitiewedstrijden konden niet meer worden gespeeld en ook de geplande inhaaldagen werden gekenmerkt door weer-alarmen. Kortom: allemaal lekker binnen blijven, cocoonen en voor het hoogstnoodzakelijke de deur uit.

 

Vandaag, 15 december 2010, wil ik met jullie het heugelijke feit delen dat HV Abcoude haar vijfendertigjarig bestaan viert. In het lustrumboekje van vijf jaar terug kunt u de rijke historie van onze club er nog eens op naslaan. Sterker nog; mocht u een exemplaar willen hebben dan zijn deze verkrijgbaar bij de komende Lustrum activiteiten, waarover onderstaand meer.

 

Jeugdbestuur en Bestuur zijn drukdoende met het feestelijk aankleden en organiseren van allerlei sportieve en gezellige evenementen. Zij worden ondersteund door een aantal enthousiaste vrijwilligers die zich speciaal voor het Lustrum inzetten, t.w.: Julia Bosker, Sipko Dijkstra, Onno Knoppert, Maarten van Dijk en Bart Vermeulen.

 

De contouren van het Lustrum zijn inmiddels geschetst, de communicatiestrategie wordt bepaald en wel onder het motto:

 

SAMEN SPELEN, SAMEN DELEN “

 

Ook is er een doelstelling, namelijk het inzamelen van geld voor de aanleg van een oefenveld. Hierbij wordt getracht de totale vereniging te betrekken, letterlijk van de junioren tot en met de Veteranen, van de sponsoren tot en met de bedrijven met een reclamebord, van de vrijwilligers tot en met de ouders. Het streven is om binnen vijf maanden een bedrag bijeen te krijgen van € 35.000.

 

(Dit laat onverlet dat het bestuur de financiële haalbaarheid onderzoekt om, eerder dan gepland, veld I te vervangen voor een semi-waterveld).

 

Noteer alvast deze data in de agenda:

 

Zondag 9 januari                     Nieuwjaarsborrel vanaf 15.00 uur, toost en toelichting Lustrum activiteiten

Zaterdag 5 februari                 Clinic voor E/F Jeugd door Heren 1, clinic voor keepers door een oud-international en een demonstratie wedstrijd van Heren 1

Zaterdag 16 april                     Feest voor alle senioren, Ereleden, Leden van Verdienste, sponsoren, vrijwilligers en ouders. Met een wervelende veiling door een Opperstalmeester en, een terugkerend fenomeen, de Oscar uitreiking!

Zaterdag 7 mei                        D-dag

Zaterdag 4 juni                        Het immer enthousiasmerende en gezellige Familietournooi, afrondende Lustrum toast inclusief de eindstand van de inzameling voor het oefenveld

Zaterdag 18 juni                      C-kamp

 

Graag roep ik jullie op om met suggesties te komen welke niet alleen de feestvreugde vergroten maar ook gul met diensten of spullen te komen welke tijdens de veiling een nieuwe en gelukkige afnemer/eigenaar krijgen. Zo is er al de familie Sijpkens, met jachthavenbedrijf Grachtenboten.nl en de leverancier van de prachtige sloepen van Davy&Ǿrsted, die een rondvaart door de Amsterdamse grachten, voor maximaal 15 personen, aanbiedt tegen een alleszins aantrekkelijk tarief !

 

Natuurlijk valt bijvoorbeeld ook te denken aan die oude, maar nog oh zo mooi klinkende piano, welke nu staat te verpieteren in de schuur, dat prachtige olieverf schilderij dat helaas niet meer past in jouw interieur, maar nog wel minimaal € 100 opbrengt (om over de emotionele waarde nog maar te zwijgen), een ‘total whitener’ gebidsbehandeling voor maar …. etc etc. Nogmaals: (bijna) elk idee is goed.

 

Jouw opgave(n) voor de veiling inbreng graag naar: [email protected]

 

Voor de F-jes wordt gedacht aan een sponsorloop, de D-tjes gaan bakken, de C-tjes krijgen een micro-krediet, de B’s gaan hun diensten aanbieden om op te passen , om … , de A’s gaan violen venten, de trimmers gaan ……. enz.

 

Nogmaals: naast goederen en diensten voor de veiling zijn jouw overige suggesties van harte welkom op bovenstaand e-mail adres.

 

Tot slot maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om jullie allen een prachtige Kerst toe te wensen en een, in alle opzichten, voorspoedig 2011.

 

 

Namens het bestuur

Pieter de Meyere

Vz a.i.

 

Omdat ik op de afgelopen ALV door de griep geveld was heb ik de behoefte om het inmiddels afgetreden Bestuurslid Technische Zaken, Dania van Dishoeck, uit de grond van mijn hart te bedanken voor haar onmiskenbare bijdrage aan onze vereniging. Zelden heb ik iemand meegemaakt die zich zo identificeerde met haar rol en met tomeloze inzet zich van haar taken en verantwoordelijkheden kweet. Dania heeft invulling gegeven aan het veranderende jeugdbeleid, heeft aan de basis gestaan (en meer dan dat) van het Jeugd Opleidingsplan Abcoude (JOPA) en heeft de onder haar, en dat waren er veel, ressorterende vrijwilligers enthousiast aangestuurd en geïnspireerd. Ook tekende zij de verantwoordelijkheid voor het selectiebeleid en de uitvoering daarvan, ik kan een ieder verzekeren dat dit niet altijd een even dankbare taak is (Dania heeft wel eens overwogen om tijdens het bekend maken van de selecties maar even geen boodschappen meer te doen in Abcoude ….). Of zij het nog niet druk genoeg had: nam ook de implementatie van LISA ter hand en is nu de absolute icoon op dit gebied in Nederland, was intensief aanwezig en aanspreekbaar op de club tijdens de wedstrijden op de zaterdagen en zondagen en niet te beroerd om ID’s te checken tijdens de diverse A/B feesten. Bovendien had Dania steeds een constructief kritische inbreng bij het formuleren en realiseren van het algehele beleid van onze vereniging. Zij heeft veel gedaan, soms zelfs teveel door haar natuurlijke neiging om bergen hooi op haar vork te nemen. Daan is het type dat je eerder moet afremmen dan enthousiasmeren, en daar zijn er maar weinig van! Gelukkig heeft zij een heerlijk gevoel voor humor en vond zij de nuance in de haar welbekende understatements. Een pracht van een (hockey) vrouw met een pracht van een gezin. Maarten, Noor, Max en Pien ook jullie dank voor het ‘afstaan’, gedurende drie jaar, van vrouw en moeder!

 

In het vertrouwen dat ik dit namens de gehele vereniging heb mogen schrijven, Dania nogmaals bedankt!

 

Pieter de Meyere

 Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849