headerfoto headerfoto
 
Bestuur

Update van de voorzitter

Nieuws afbeelding 21 november 2019 Dinsdagavond tijdens de ALV heeft de voorzitter toelichting gegeven op de ontwikkelingen van het huidige seizoen. In dit verslag is ook de samenvatting van de ledenenquête opgenomen, die gemaakt is door de communicatiecommissie en apart gepubliceerd is op deze site. Lees hieronder het verslag en een reactie van het bestuur op een aantal highlights. 

 

"In mijn toelichting zal ik mij zoveel mogelijk beperken tot de periode vanaf de zomer.

 

We zijn het seizoen 2018/19 geëindigd met ruim 800 leden, er waren behoorlijk wat opzeggingen, en daarom sprak ik in juni de verwachting uit dat we na de zomervakantie met ongeveer 760 leden verder zouden gaan. Inmiddels zijn dat er alweer 780. 

 

Bij de dames/meisjes was er uitstroom bij de jonge senioren, tweedejaars A (wegens studie) maar ook eerstejaars A en tweedejaars D die niet naar de C zijn gegaan. Bij de heren/jongens waren er eigenlijk alleen bij de senioren opzeggingen en was er voor de rest nauwelijks verloop. Vorig jaar was er zowel bij de meisjes als jongens minder instroom, maar dat is bij de meisjes inmiddels rechtgetrokken. Bij de jongens kunnen we zeker nog wel wat inschrijvingen gebruiken.

 

De Let’s Roll in juni heeft ervoor gezorgd dat alle commissies weer goed gevuld zijn. Deels met nieuwe gezichten (activiteiten, sponsor, categorieleiding). Deels vertrouwde gezichten in een nieuwe rol (zaalhockey). Deels vertrouwde gezichten in vertrouwde rollen. We hebben ook afscheid genomen van vrijwilligers die hun sporen meer dan verdiend hebben (trainers, activiteiten). Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat onze vereniging welvaart bij de inspanningen van een grote groep vrijwilligers die hun steentje bijdragen. Hiervoor heel veel dank!     

 

Het vorige seizoen hebben we afgesloten met het familietoernooi dat weer groter was dan het jaar daarvoor. Dit was het afsluitende heldenepos van Marjolein, Anouska, Marieke, Isa, Marilene, Plinke, Roos, Syl, Jelle, Jelle, Koen en Thijmen die inmiddels de activiteitencommissie en het jeugdbestuur hebben overgedragen. We gaan komend seizoen proberen om nog meer gezinnen en jeugd mee te laten doen.

 

Het seizoen is voor de F-jes en de E-tjes geopend met een Bovelander Clinic die ons werd aangeboden door ABN AMRO. En tijdens de Feestweek was er voor het eerst een hockeytoernooi voor groepen 5 t/m 8. Dat verliep prima en smaakt naar meer.

 

Het Technisch Hart van Technisch Managers/Coördinatoren (AB, CD, EF / overall) bestaande uit Leo, Hans, Pim en Luke was voor de zomer al van start gegaan. De samenwerking tussen de heren is geïntensiveerd na de zomer. Er waren coachingavonden voor alle categorieën. Bij sommige daarvan was dit inclusief videoanalyse. Daar willen we in de toekomst meer gebruik van gaan maken. 

 

Na diverse alternatieve videosystemen te hebben bekeken, hebben we besloten met het systeem van 360 Sports Intelligence aan de slag te gaan via een leaseovereenkomst. De doorslag gaf dat met 360 automatisch samenvattingen kunnen worden gegenereerd. Deze kunnen in het clubhuis worden afgespeeld en worden gedeeld met de teams en hun supporters. IJs en weder dienende wordt het systeem tijdens de winterstop aangelegd op veld 1. Het systeem maakt het mogelijk om een aantal extra stappen te maken op met name tactisch gebied en zal beschikbaar zijn voor zowel de lijn- als de breedteteams. Met dank aan de Vrienden van HVA!

Tijdens de winterstop wordt ook veld 2 vervangen. Na overleg met de Technisch Managers is besloten dat het een zandveld wordt. De lava-rubberlaag wordt dusdanig geprepareerd dat deze de maximaal mogelijke demping geeft. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de gemeente met betrekking tot het instrooien. Daarmee wordt gewaarborgd dat het veld zijn snelheid behoudt. Er komen nieuwe dug-outs bij veld 1 en de dug-outs van veld 1 gaan naar veld 2. Daarbij mag niet onvermeld blijven dat de samenwerking met de gemeente in dezen erg goed verloopt.

 

De enquête die afgelopen voorjaar onder de leden is gehouden is inmiddels samengevat door de communicatiecommissie. De resultaten en samenvatting zullen online ter beschikking worden gesteld aan de leden. Hier kun je ze vinden.

 

Het doet ons deugd dat >80% van de leden het naar hun zin heeft en de sfeer langs de lijn en in het clubhuis goed vindt. De initiatieven op het gebied van sportiviteit en respect worden zeer gewaardeerd. Dit is iets waar we zeker mee doorgaan. De Blauwe Kaart heeft een vaste plaats gekregen in de spelbelevenis van de (jongste) jeugd. De drukte op de zaterdagen in het clubhuis wordt als niet sfeerverhogend ervaren. Wij zien dit ook als een knelpunt en werken aan (betaalbare) opties om meer ruimte te creëren.

 

Los daarvan is iets meer dan de helft van de leden tevreden met het clubhuis. De wens om het clubgebouw warmer in te richten komt wel duidelijk naar voren. Met de plannen voor een wat ruimer clubhuis, kijken wij ook naar de inrichting. 

 

Een deel van de leden heeft aangegeven dat wat hun betreft het kantineaanbod gezonder kan. Zoals jullie hebben kunnen zien zijn we begin van dit kalenderjaar begonnen met het gratis aanbieden van fruit, gesponsord door Noort. Bij de dranken behoren suikervrije frisdranken en waters, en alcoholvrij bier tot het aanbod. Er wordt gezocht naar verdere mogelijkheden rekening houdend met de beperkte faciliteiten die we hebben.

 

Een ander aandachtspunt is de communicatie naar nieuwkomers. Nieuwe leden hebben met name behoefte aan meer informatie over wat er van hen verwacht wordt. Voor hen hebben wij deze zomer opnieuw een welkomstboekje gemaakt en rondgestuurd. Daarin wordt uitgelegd hoe de club werkt.

 

Grootste kritiekpunt was het gebrek aan zaalhockeytraining en onhandige trainingstijden. Door de samenwerking met SH Gaasperdam lijkt dit probleem (grotendeels) opgelost. De teams gaan al eind november de zaal in en er zijn meer uren afgenomen dan ooit tevoren. Er zijn geen trainingen meer in het weekeinde. We hebben nog geen bevestiging van de KNHB dat dit onze thuiszaal zal zijn in plaats van de zaal in Wilnis.  

 

Uit de enquête blijkt dat veel leden niet bekend zijn met het langetermijnbeleid. Dat is begrijpelijk. Onze leidraad is al enige jaren het beleidsplan HVA 2020 dat een jaar of vijf geleden door de toenmalige leden is opgesteld. Dat is niet makkelijk terug te vinden in LISA, maar dat kunnen we eenvoudig oplossen. Het is ook een goed idee om het beleidsplan komend jaar onder de loep te nemen om te zien of alles nog relevant is of dat er nieuwe doelen gesteld moeten worden. Waar we als bestuur op de korte termijn mee bezig zijn zullen we via de website en nieuwsbrief blijven communiceren.

 

Voor een aantal leden/ouders voelt de club als een ons-kent-ons-club en men vraagt zich af wat met de input van leden wordt gedaan. Ik kan niet genoeg benadrukken dat wij ernaar streven dat iedereen zich welkom voelt op de club. We hebben zelf het idee dat het bestuur en de meeste commissies breed zijn samengesteld uit leden van diverse groepen binnen de vereniging. Over het algemeen geldt dat als je meehelpt in een van de commissies, je meer andere leden/ouders leert kennen, dat het daarmee leuker wordt en je automatisch input kunt leveren.

 

Over de trainers en coaches zijn de leden grotendeels positief. De breedteteams voelen zich weleens tekortgedaan als het gaat om goede coaching, training en aandacht, maar ook als het gaat om teamindeling. Het bestuur en TC hebben zich de laatste jaren sterk gemaakt om zowel het niveau van de trainers en coaches te verhogen als ook dit niveau ter beschikking te stellen van zowel breedte- als lijnteams in de jeugd. We durven te stellen dat wij kwalitatief goede trainingen over de volledige breedte bieden; daarin is geen verschil tussen lijn- en breedteteams. Met de komst van Leo Westenberg en de creatie van het Technisch Hart is daarin nog een stap gezet. Het Technisch Hart wordt bijgestaan door een aantal professionele trainers en (oud-)jeugdleden. Ook H2, D2 en de veteranenteams krijgen nu (regelmatig) training. Bij de indeling van de teams gaan wij niet over één nacht ijs. De technische staf, coaches en categorieleiders zijn er allen bij betrokken waarbij de technische staf uiteindelijk verantwoordelijk is voor de indeling. Daarbij wordt de noodzaak van selectietrainingen jaarlijks geëvalueerd. 

 

Dat de club draait op vrijwilligers is evident voor de meesten (>90%), maar het ‘actieve’ deel stoort zich soms aan de ouders die zich aan alle taken lijken te onttrekken. Voor nieuwkomers is het niet altijd duidelijk wat van hem of haar verwacht wordt en dat er ook taken zijn voor ouders die zelf geen hockeyervaring hebben. 

 

Vrijwilligerstaken zijn niet alleen nodig om een goede club te hebben, maar maken het lidmaatschap ook leuker: je leert elkaar kennen en voelt je meer betrokken. 

Tijdens Let's Roll werven we vrijwilligers voor de diverse functies, maar ook tijdens het seizoen verwelkomen wij graag mensen die iets willen doen voor de club. Soms benaderen wij mensen actief, maar juist bij nieuwkomers is het ook voor ons lastig om te weten wat mensen graag zouden willen en wie we dus moeten aanspreken. Wij staan altijd open voor een gesprek! Ten slotte hebben wij een aantal taken, zoals bar-, wedstrijd- en terreindiensten bij teams neergelegd. Zo kunnen ouders onderling bespreken wie, wat, wanneer op zich kan nemen. Wij denken dat dit prettiger is en beter werkt dan wanneer we alles van bovenaf opleggen. Binnen het team kun je ook beter in de gaten houden of alle ouders wat doen, en indien nodig hen erop aanspreken. Mochten de teams daar niet uitkomen, dan kunnen ze natuurlijk altijd bij ons terecht.

 

Dan rest mij alleen nog onze sponsoren Intersport, ABN AMRO, Volvo Bangarage en met name ook de Abcoudse middenstanders te bedanken voor hun steun, zowel financieel als in het inhoudelijk ondersteunen van activiteiten. Door jullie werd een aantal dingen mogelijk die anders niet hadden gekund!”


Casper HeijsteegContact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849