headerfoto headerfoto
 
Bestuur

Verslag van de ALV van 19 november 2019

Nieuws afbeelding 21 november 2019

Dinsdagavond tijdens de ALV heeft de voorzitter toelichting gegeven op de ontwikkelingen van het huidige seizoen. In zijn verslag is ook de samenvatting van de ledenenquête doorgenomen, die gemaakt is door de communicatiecommissie. Deze enquête is vorig seizoen uitgezet onder alle leden van HVA en door 237 leden ingevuld. Het bestuur geeft meteen een reactie op een aantal highlights. 

 

Wil je de volgende stukken nalezen?

-       Klik hier voor de enquête & de samenvatting

-       Klik hier voor het verslag van de voorzitter

-       Klik hier voor het verslag van de Technische Commissie

 

Nadat de penningmeester toelichting heeft gegeven op de jaarrekening wordt deze goedgekeurd en is decharge verleend. De kascommissie is in hun verslag complimenteus over haar gedane werk. Daarna wordt onder dankzegging afscheid genomen van Digna van der Pol. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor de kascommissie. Het bestuur bedankt haar voor haar grondige werk en prettige samenwerking. Vervolgens worden Sandor Verhoeven en Jeroen Wijker opnieuw benoemd tot leden van de kascommissie.

 

Tot slot wordt het voorstel van het bestuur voor ‘een extra bijdrage lijnteams’ besproken. Het bestuur geeft aan dat de lijnteams een aantal extra weken training krijgt aan het begin en het einde van het seizoen. Daarbij hebben lijnteams aangegeven graag in een hele zaal te trainen i.p.v. de nu beschikbare halve zaal. Dit vraagt extra zaalhuur ten opzichte van de andere teams. Door een extra vergoeding, conform vergelijkbare clubs in de omgeving, zou dit verschil in kosten rechtgetrokken kunnen worden. 

De leden vragen zich af of hiermee een eventueel verschil tussen lijnteams en breedteteams niet juist geïnstitutionaliseerd wordt. De leden vragen het bestuur te onderzoeken of dit bedrag eventueel op een andere manier vergoed kan worden en of er een mogelijkheid is om het verschil in training te beperken. Na een korte schorsing besluit het bestuur het voorstel terug te trekken. De voorzitter zegt toe dat het bestuur de alternatieven onderzoekt en daar op terug zal komen. Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849