headerfoto headerfoto
 
Bestuur

HVA ledenenquête 2017-2018 – de highlights

Nieuws afbeelding 21 november 2019

Voor de zomer hebben we een enquête uitgezet onder de leden om te peilen hoe zij denken over onze vereniging – wat gaat goed, wat kan er beter. Van de 765 leden heeft 31% de enquête ingevuld. Dat zijn in totaal 237 respondenten. De verdeling man-vrouw was nagenoeg gelijk. Dank voor jullie inbreng!
Hierbij een korte samenvatting van de resultaten gemaakt door de communicatiecommissie. Zie het hele rapport in de bijlage bij dit bericht. 

1.     De sfeer op de club is zeker goed, maar kan nog een beetje beter

De meeste respondenten zijn positief over de sfeer (>80%), maar verbeterpunten zijn er uiteraard ook. Met name de drukte op de zaterdagen in het clubhuis wordt als niet sfeerverhogend ervaren. Langs de lijn gaat het meestal goed, desalniettemin worden initiatieven op het gebied van sportiviteit en respect zeer gewaardeerd. 

2.     Het clubgebouw mag zeker aantrekkelijker worden gemaakt

Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met het clubhuis. De wens om het clubgebouw wat warmer in te richten komt duidelijk naar voren en dan gaat het o.a. om zaken als verlichting, aankleding, de onhandige krukken en meer en betere zitjes, zodat het aantrekkelijker wordt om langer te blijven. Daarnaast wordt de trap als zeer onpraktisch ervaren en de drukte op zaterdagochtenden als suboptimaal. Een deel van de leden geeft aan dat het kantineaanbod wel wat gezonder mag.  

3.     Communicatie voor nieuwkomers behoeft aandacht 

De nieuwe app werkt goed aldus >80% van de leden. De website is voor sommigen een doolhof. Nieuwe leden hebben met name behoefte aan meer informatie over wat er van hen verwacht wordt. En coaches hebben vooral behoefte aan meer contact met de trainers; aanwezigheid bij de wedstrijden wordt zeer op prijs gesteld. 

4.     Zaalhockeytrainingen eerder starten

Over de veldtrainingen is het merendeel positief, maar de zaaltrainingen moeten eerder starten en beter ingepland worden, aldus driekwart van de (ouders van) leden die zaalhockeyen. Afgelopen jaar hadden teams wedstrijden voordat de training was gestart, dan wel moest er nog getraind worden na de laatste wedstijd. Voor groep 7-8 werd de planning op zaterdag als onhandig ervaren vanwege de open dagen op middelbare scholen.
5.     Beter communiceren over het beleid en zichtbaarheid vanuit het bestuur
Er is een duidelijke roep om meer informatie en zichtbaarheid vanuit het bestuur, bijvoorbeeld in de vorm van een column in de nieuwsbrief, maar ook door meer ‘zichtbaar’ te zijn op de vereniging. Veel leden zijn niet bekend met het langetermijnbeleid van onze club. En voor een aantal voelt de club teveel als een ons-kent-ons-club en men vraagt zich af wat met de input van leden wordt gedaan.
6.     Ook niet-lijnteams verdienen aandacht
De lagere teams voelen zich weleens tekortgedaan als het gaat om goede coaching, training en aandacht, maar ook als het gaat om teamindeling. En dan gaat het bijvoorbeeld om het bij elkaar houden van vriendjes en vriendinnetjes. Ook het ontbreken van een coach of trainer wordt logischerwijs als ongewenst ervaren. Over de trainers en coaches die er zijn is men grotendeels positief, hoewel de mannelijke respondenten daar kritischer in zijn (ruim 40% is tevreden) dan het vrouwelijke deel (>60%).
7.     Vrijwilligers behoeven waardering en iedereen kan iets inbrengen
Dat de club draait op vrijwilligers is evident voor de meesten (>90%), maar het ‘actieve’ deel stoort zich soms aan de ouders die zich aan alle taken lijken te onttrekken. Voor nieuwkomers is het niet altijd duidelijk wat van hen verwacht wordt en dat er ook taken zijn voor ouders die zelf geen hockeyervaring hebben.  Bijlage

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849