headerfoto headerfoto
 
Bestuur

Tijdens de ALV van donderdag 13 december 2018

Nieuws afbeelding 15 december 2018
Donderdagavond is tijdens de ALV onder dankzeggingen afscheid genomen van bestuurslid technische zaken Eef Gorter. Na instemming van de leden heeft hij het stokje overgedragen aan Luc van Lonkhuijzen. Eef moest deze ALV helaas voorbij laten gaan vanwege een werkbezoek in Engeland. We hadden lang niet zo veel voor elkaar gekregen zonder de aanwezigheid van Eef en zijn hem veel dank verschuldigd. Lees hier de dankwoorden van mede bestuurslid Ivo. Als bestuur zullen we hem uiteraard nog naar behoren uitzwaaien.

Voor Luc is het sowieso een feestelijke avond, niet alleen is hij nu officieel benoemd als bestuurslid technische zaken, ook zijn strijd  voor HVA rookvrij is gewonnen. De leden hebben ingestemd met een volledig rookvrije club, dus ook op zondag na 12.00 mag er niet meer gerookt worden op ons terrein. Vanaf nu heeft Luc dus alle tijd om zich in te spannen voor de technische zaken op HVA. 

Nadat Rebecca toelichting had gegeven op de jaarrekening en deze goedgekeurd is en decharge is verleend is het moment daar om haar te bedanken voor haar inspanningen voor de club. Ze heeft met behulp van Jeroen van de Pol van Result een grote stap gemaakt in het structureren van de penningmeester's taak en met name de lopende administratie. Ook hebben een 4-ogen principe ingevoerd voor alle materiele contracten/afspraken. Rebecca is in blijde verwachting van haar derde kindje, timing is dus perfect: geen afleiders. Dank Rebecca! 

Het stokje van het penningmeesterschap is overgedragen aan Hanneke De Coninck. Hanneke heeft 2 kinderen en hockeyt in DB. Ze heeft veel zin in de klus en vraagt de leden haar vooral aan te spreken als er vragen of onduidelijkheden zijn in ons (financieel) beleid. 

Verder hebben Casper en Ivo in deze vergadering toelichting gegeven over de ontwikkelingen van het huidige seizoen. 


Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849