headerfoto headerfoto
 
Bestuur

TIJDENS DE ALV VAN DONDERDAG 16 NOVEMBER

Nieuws afbeelding 17 november 2017 Gisteravond heeft het bestuur verslag gedaan van het verloop van afgelopen seizoen en de stand van zaken van het huidige seizoen. Vervolgens is Eef Gorter herbenoemd als bestuurslid TC en de jaarrekening toegelicht, inclusief een mondeling verslag van de kascommissie. De jaarrekening werd goedgekeurd en decharge werd verleend voor het gevoerde beleid gedurende het verenigingsjaar 2016-2017. Het geboekte resultaat wordt, na instemming van de ALV, ontrokken aan de overige reserves.

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849