headerfoto headerfoto
 
Bestuur

ALV: CONTRIBUTIES VASTGESTELD, UPDATE VELDEN EN NOG MEER

Nieuws afbeelding 26 juni 2015

Tijdens de ALV donderdagavond 27 juni stond een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Elders op de website is informatie te vinden over de statutenwijziging en de benoeming van twee nieuwe bestuursleden waar de ALV mee heeft ingestemd. Andere onderwerpen waren het tussentijds verslag van de kascommissie, de contributievoorstellen en de voorgestelde begroting. De ALV stemde in met beide voorstellen. Voor de nieuwe contributietarieven zie bijlage. Alle stukken van de ALV zijn terug te vinden op de website na inloggen onder het kopje "Club-documenten-Bestuur (ALV)”.


Tijdens de ALV informeerde penningmeester Michiel Dijkman de leden over de vorderingen met betrekking tot de overgang van de velden naar de gemeente en de aanleg van het derde veld. Hij gaf een toelichting op de financiële afhandeling van de overname van de velden. Informatie daarover is ook terug te vinden na inloggen op de website. Het is de verwachting dat het 3e veld (een waterveld zoals veld 1) in het najaar gereed is en bespeeld kan gaan worden. Het 3e veld zal zo geplaatst worden dat de ruimte tussen de bestaande velden en het nieuwe veld gebruikt kan worden voor evenementen en de mogelijkheid gecreëerd wordt voor de aanleg van een ¼ veld op termijn wanneer de behoefte daartoe ontstaat.Bijlage

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849