headerfoto headerfoto
 
Bestuur

ALV STEMT IN MET STEMRECHT JEUGDLEDEN

Nieuws afbeelding 26 juni 2015

Tijdens de ALV op donderdag 25 juni heeft het bestuur het voorstel gedaan om jeugdleden stemrecht te geven. Dat was tot op heden niet het geval en het bestuur vond dat geen goede situatie. De ALV heeft ingestemd met nieuwe statuten waarin het stemrecht van jeugdleden is geregeld:

Ieder seniorlid, juniorlid en erelid heeft 1 stem. Juniorleden onder de 16 jaar kunnen niet zelf stemmen maar hun stemrecht komt toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger (ongeacht of hun wettelijk vertegenwoordiger wel of geen lid is). Een wettelijk vertegenwoordiger kan ten hoogste 1 stem uitbrengen namens een juniorlid, ook wanneer tot zijn of haar gezin meerdere juniorleden behoren. Voorts zal het aantal namens de juniorleden uitgebrachte stemmen niet meer mogen zijn dan de helft van het aantal der door de leden uitgebrachte stemmen.

Dit was de belangrijkste wijziging in de statuten. De nieuwe statuten en het daarop aangepaste huishoudelijk reglement waar de ALV ook mee instemde zijn te vinden na inloggen op de website ("club-documenten-bestuur (ALV)'). De statuten treden in werking na bekrachtiging door de notaris.Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849