headerfoto headerfoto
 
Bestuur

LEDEN KIEZEN VOOR EXTRA WATERVELD

Nieuws afbeelding 1 mei 2015

De leden hebben gisteravond ingestemd met de accommodatieplannen. Dit is ontzettend goed nieuws, want het betekent dat HV Abcoude volgend seizoen zal gaan beschikken over 2 watervelden en 1 zandingestrooid veld, tegen lagere kosten. Hiermee is de vereniging klaar voor de toekomst en kan het de verwachte groei opvangen. De veranderingen bieden nieuwe mogelijkheden om onze leden meer en betere kwaliteit hockey te bieden. Zo ontstaat er ruimte voor betere trainingen. Wij willen alle leden van harte feliciteren met dit besluit. Hieronder kun je meer details lezen over alle ontwikkelingen.

 

 

 

De bijzondere ledenvergadering

Donderdagavond 30 april was de bijzondere ledenvergadering met als onderwerp: de velden. Het in maart genomen harmonisatiebesluit van de gemeente om sportverenigingen voortaan gelijk te behandelen was goed nieuws voor HV Abcoude. De facto betekent dit namelijk dat de vereniging de beschikking krijgt over meer velden tegen lagere kosten. Op de BLV stemden de leden unaniem in met de plannen zoals die voortvloeien uit dit harmonisatiebesluit en de uitvoering daarvan met de volgende keuzes: het nieuwe derde veld wordt een waterveld en er zal getracht worden ruimte te reserveren voor een extra 1/4 veld in de toekomst.

 

 

Wat gebeurt er precies?

De gemeente neemt het eigendom van de huidige twee velden over van HV Abcoude. Daarnaast gaat de gemeente veld 2 vervangen en een 3e veld aanleggen. HV Abcoude zal de gemeente in de toekomst een huur betalen voor het gebruik van de velden. De huur wordt berekend als 1/3 van de kapitaals- en onderhoudskosten van de velden, terwijl onze vereniging tot nu toe alle lasten volledig zelf droeg (met de kanttekening dat de gemeente wel een substantiĆ«le bijdrage heeft geleverd bij de aanleg van het waterveld 1).

De basis die de gemeente hanteert is die van een "sobere en doelmatige" accommodatie. De kosten van extra's (zoals bijvoorbeeld een waterveld in plaats van een zandveld) worden volledig afgewenteld op de vereniging. De vereniging heeft er nu voor gekozen dat het nieuwe veld een waterveld wordt, vanwege de meerwaarde die een waterveld biedt (minder blessures, nieuwe hockeytechnieken) en de beperkte meerkosten voor de vereniging.

Vanwege de verwachte groei van de vereniging, onder andere als gevolg van de aanleg van de nieuwe wijk in Abcoude-Zuid, wil de vereniging ruimte reserveren voor een extra 1/4 veld in de toekomst.

 

 

Wanneer gaat dit gebeuren?
Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de zomermaanden starten en in september afgerond worden, een en ander afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene gebeurtenissen. Ook de nog lopende gesprekken met de gemeente en het aanbestedingstraject kunnen nog invloed hebben. Het extra 1/4 veld zal ergens in de toekomst gerealiseerd worden op het moment dat dat opportuun wordt.

 

 

 Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849