headerfoto headerfoto
 
Bestuur

GEMEENTEBESLUIT SPORTACCOMMODATIES OPENT WEG NAAR 3E VELD

Nieuws afbeelding 6 maart 2015

Donderdagavond 5 maart is in de raadsvergadering van de Gemeente de Ronde Venen een belangrijk besluit genomen met betrekking tot het eigendom en het beheer van de buitensportaccommodaties in de gemeente. Tot nu toe bestonden er grote verschillen in de wijze waarop de diverse sportaccommodaties en daarmee de sportverenigingen behandeld werden door de gemeente. Zo zijn sommige verenigingen eigenaar van hun velden terwijl in andere gevallen de gemeente dat is. Deze verschillen stammen nog uit de tijd van voor de fusie van de gemeenten in De Ronde Venen. De verschillen leiden ertoe dat ook de financiële behandeling niet gelijk is. Met het genomen besluit tot harmonisatie komt daar een einde aan en worden alle buitensportverenigingen op dezelfde wijze behandeld door de gemeente. Bovendien wil de gemeente in 2015 een aantal achterstallige en uitbreidingsinvesteringen doen.


We zijn de gemeente zeer dankbaar voor deze ontwikkeling. Voor onze vereniging is dit goed nieuws:

- De gemeente zal het eigendom van onze velden overnemen.

- De financiële lasten voor HV Abcoude voor het eigendom en onderhouden van de huidige velden zullen dalen: In de toekomst gaat HV Abcoude, net als alle andere verenigingen, 1/3 van de kapitaallasten en 1/3 van de onderhoudskosten van de velden vergoeden aan de gemeente. Tot op heden droeg HV Abcoude deze kosten volledig zelf. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat voor het nieuwe waterveld 1 de gemeente een substantiële bijdrage aan de investering heeft geleverd vooruitlopend op de harmonisatie.

- Er komt een 3e veld. Dit veld komt op de locatie van het huidige GrassMaster veld van de FC Abcoude. Dit extra veld is zeer welkom aangezien onze vereniging al enkele jaren te maken heeft met een ondercapaciteit en voor thuiswedstrijden heeft moeten uitwijken naar HIC en trainingen heeft moeten inkorten.

- Het huidige veld 2 zal vervangen worden.

Op dit moment is nog veel niet duidelijk, zoals het tijdspad van het investeringsproces, het exacte type velden etc. Uiteraard is het bestuur druk bezig met dit proces en op het moment dat de benodigde informatie beschikbaar is en de onduidelijkheden grotendeels zijn weggewerkt zullen wij zo snel mogelijk een BLV uitschrijven om de leden tot in detail voor te lichten en te consulteren over voorgenomen besluiten met betrekking tot de velden. In de tussentijd kunt u zich voor vragen richten tot het volgende e-mail adres: [email protected].Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849