headerfoto headerfoto
 

Historie

Vanaf 1975: Hockey in Abcoude

 

1. Oprichting

In een verscholen bericht in het VAR=krantje van november 1974 maakten de ‘founding mothers’ Trees Laumans en Mieke Timmermans wereldkundig dat Abcoude toe was aan een hockeyclub. Nadat 250 belangstellenden hun handtekening hadden gezet en bereid waren een tientje in te leggen, werkte de gemeente zeer constructief mee door het aloude voetbalveld aan te bieden aan het Dokter van Doornplein. Voor een jaarlijkse pachtsom van 300 gulden. Ook moest het clubhuis van de voetbalclub worden overgenomen voor 3500 gulden, een hele forse hap uit het startkapitaal. Op 15 december 1975 volgde de oprichtingsvergadering, waarbij 80 belangstellenden aanwezig waren.

 

2. Verhuizing naar de Hollandse Kade

In 1980 besloot de gemeente het hockeyveld te gaan bebouwen en moest vanaf 1982 op een nieuwe accommodatie gespeeld worden. Voor het toenmalige bestuur betekende dat veel zaken in gang zetten om velden te realiseren, vaker zonder dan met vergunningen. De gemeenteraad was erg verdeeld over de benodigde subsidiëring, waarbij het ontbreken van parkeergelegenheid aanvankelijk als politiek wapen werd gebruikt om de subsidie tegen te houden. Na deze enerverende periode konden in september 1982 de miniteams, de vijftien jeugd- en negen seniorenteams weer de wei in. Op zes november werd het clubhuis geopend met een voetbalwedstrijd tegen de nieuwe buren.

 

3. Kunstgras

De demping van de sloot aan de Hollandse Kade heeft altijd voor problemen gezorgd. Geen hockeyclub binnen de KNHB had zo’n hoog percentage afgelastingen. Nadat de gemeente bereid was een renteloze lening van 250.000 gulden te verstrekken, kreeg het bestuur op de algemene ledenvergadering van 21 april 1988 het fiat om een geldinzamelingsactie te houden. De hoofdmoot van de actie zou bestaan uit een loterij, die in totaal 200.000 gulden moest opbrengen. De hoofdprijs was een Volvo t.w.v. 21.000 gulden. Met een contributieverhoging van wel 35 gulden en allerlei kleinschalige acties van jeugdleden en –teams werd het benodigde bedrag bij elkaar gesprokkeld. Op 15 juni 1988 kon de opdracht aan Desso worden gegeven voor een Sl-Ortilan-S zand ingestrooid veld.

 

4. Clubhuisbrand

Zaterdagochtend 5 december 1996 om half zes ’s ochtends werd de voorzitter uit bed gebeld. Het clubhuis staat in brand en daarbij zoiets van: "Je hoeft je niet te haasten, want er valt toch niks te redden.” Hoewel het bestuur al een aanzet had gegeven voor een nieuw clubhuis, waren de financiën door de hoge rente- en aflossingsverplichtingen van het kunstgrasveld een groot probleem. Uiteindelijk moest ook hier een geldinzamelingsactie met mobilisatie van de hele club de impasse doorbreken. Letterlijk karrevrachten viooltjes werden in het vroege voorjaar 1997 aangevoerd en huis-aan-huis verkocht. Het zette zoden aan de dijk. Later dat jaar viel het unanieme besluit van de gemeenteraad om een subsidie van 250.000 gulden te geven. Nog in december sloeg de burgemeester de eerste paal en in juni 1998 stond het nieuwe clubhuis er.

 

5.2e Kunstgrasveld

Na het nieuwe clubhuis kreeg het bestuur de handen vol aan de velden. Met sneeuwschuivers moesten na een regenbuitje de algen verwijderd worden om het kunstgrasveld bespeelbaar te krijgen. Het kostte veel moeite de gemeente te overtuigen dat de hockeyclub financieel gezond was. Met een goedkeurende accountantsverklaring op de jaarrekening, een unicum in de sportwereld van Nederland, werd de gemeente overtuigd. Op 4 juni 2001 kon na opnieuw een inzamelingsactie de opdracht voor een volledige renovatie van het kunstgrasveld worden gegeven. Het bestuur ging door. De ledengroei rechtvaardigde een tweede kunstgrasveld. Dat was eigenlijk een eenvoudige opgave. Het bestuur hoefde alleen maar de bank en de aannemer te bellen en het tweede veld was een feit. Onder enorme publieke belangstelling vond de opening plaats door veelvuldig hockeyinternational Eric Jazet.

 

6. Zon-, kijk- en feestterras

Na de geweldige inspanning om de velden op orde te krijgen, bleef één wens onvervuld. Het ontwerp van het fraaie clubhuis vroeg om een uitloop naar een balkon/terras. Bij de bouw van het clubhuis in 1998 ontbrak daarvoor de financiële armslag. Vanuit het veteranenteam is in 2006 het idee ontstaan om in actie te komen voor deze laatste sluitsteen. Via opnieuw een geldinzameling en hulp van het bestuur om de kosten laag te houden, kon een royaal zon-, kijk- en feestterras worden gerealiseerd dat op 31 januari 2009 feestelijk is geopend.

 

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849