headerfoto headerfoto
 

Wat wordt van je verwacht

Iedereen die lid is van de vereniging wordt geacht een aantal taken te vervullen, zoals het draaien van een wedstrijd-, opruim- of bardienst en het verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden. Voor jeugdleden (t/m 18 jaar) geldt dat de ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor deze taken. Vanaf de leeftijd van 15 jaar kan elk spelend lid een scheidsrechterscursus volgen, aangeboden door de HVA. Na inschrijving wordt iedereen automatisch ingepland voor de genoemde diensten en eventueel opgeroepen voor de scheidsrechterscursus. Dit zijn de standaard taken die van elk lid (of ouders/verzorgers van jeugdleden) verwacht worden. Alle andere vrijwilligerstaken die binnen HVA bestaan (bijv. functies binnen de technische commissie of accommodatiecommissie), worden op vrijwillige basis aangegaan met de club. Dergelijke functies komen dus bij de standaard taken zoals hierboven omschreven. Als binnen een gezin meerdere kinderen hockeyen bij HVA, worden de ouders/verzorgers voor alle kinderen ingepland voor wedstrijd- en bardiensten. Bij het indelen van deze diensten wordt hier waar mogelijk rekening mee gehouden, zodat verschillende diensten niet samenvallen of elkaar opvolgen.

 

Uitzondering

De enige uitzondering hierop geldt voor de coach van juniorenteams op zaterdagen. Omdat de coach tijdens de wedstrijd van zijn team aanwezig moet zijn op het veld en dus geen wedstrijd- of bardienst kan draaien. Is de betreffende coach zelf ook lid bij de senioren, dan is het wel mogelijk dat hij/zij voor de zondag opgesteld wordt voor het draaien van een bardienst. Deze dienst zal de coach dan ook gewoon moeten draaien.

 

 

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849