headerfoto headerfoto
 
Barcommissie

GOEDE RESPONS EN VEEL IDEEEN UIT ENQUETE BAR EN ASSORTIMENT

Nieuws afbeelding 22 augustus 2014

Hierbij willen wij iedereen die de enquête "Bar en Assortiment” heeft ingevuld hartelijk danken voor zijn/haar medewerking. De respons was buitengewoon hoog en de aangeleverde suggesties leveren veel aanknopingspunten voor nieuwe ideeën op. Heel duidelijk is de behoefte onder de leden om het assortiment te verbeteren, met name door meer gezondere alternatieven aan te bieden. Daarnaast waren er goede suggesties ter verbetering van de inrichting en uitstraling van de bar. Ook is het duidelijk dat leden vooralsnog hechten aan de mogelijkheid om contant te betalen. Tenslotte lijkt er interesse te zijn om bardiensten af te kopen.

Op basis van deze bevindingen, het onderzoek van een aanbevelingscommissie en de ervaringen van de barcommissie, komen wij tot de volgende vervolgstappen op de korte termijn: Het assortiment wordt verbeterd en daarbij zal een slag naar meer gezonde en verantwoorde alternatieven gemaakt worden. Wij denken daarbij onder andere aan het aanbieden van vers fruit, bruin brood opties en limonade met een lager suikergehalte. We gaan mogelijkheden onderzoeken de kwaliteit en beschikbaarheid van bier, wijn en koffie naar een hoger niveau te tillen. Verder zullen we een initiatief starten om de bar en inrichting te verbeteren onder meer door een verfbeurt tijdens de winterstop. Tenslotte zullen we onderzoeken of het afkopen van de bardiensten voor onze vereniging tot de mogelijkheden behoort. Voor de langere termijn gaan wij werken aan een plan om de service in het clubhuis duurzaam naar een hoger niveau te tillen.

Mocht u verder nog vragen of suggesties hebben, of interesse hebben om u in te zetten voor de bar en het clubhuis, dan kunt u zich melden bij Ronald de Bruijn, bestuurslid Bar en Evenementen ([email protected]).Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849