headerfoto headerfoto
 
Trainers/Coaches

EXTRA AANPASSINGEN NIEUWE SPELREGELS 8DE, 6E, 3F

13 september 2009
Let op. De bond heeft de nieuwe spelregels voor de JJ aangepast.Let wel dit zijn aanpassingen - van de nieuwe spelregels zoals ingevoerd door de KNHB - voor de JJ spelend in het district NH. Meer informatie op de website na inloggen onder documenten.
3F        - GEEN self-pass   (en ter herinnering NIET slaan)*

6F/6E    - WEL self-pass   (en ook ter herinnering NIET slaan)**

8E/8D    - WEL self-pass,   WEL slaan,  maar GEEN 5 meterregel

 

 

* Ook nog een keer de belangrijke mededeling tav de uitslagen voor 3-tallen

Bij een 3F wedstrijdje worden 4 partijtjes gespeeld, voor elk gewonnen partijtje krijgt een team 2 punten, voor een gelijkspel 1 en voor een verloren 0.

Dat betekent, dat de totaaluitslag maximaal 8 punten heeft: 8-0, 7-1,6-2, 5-3 of 4-4.

Deze regel is landelijk ingevoerd in de hoop, dat het accent minder op het aantal doelpunten komt te liggen, maar juist meer op de ontwikkeling van het (samen)spel.
 
In een vergadering is besloten:

1. De selfpass wordt toegepast bij de 8- en 6-tallen.

 
2. De 5 meterregel wordt niet toegepast bij de 8-tallen:

    De cirkel blijkt veel groter dan afgebeeld op de KNHB-site met als gevolg, dat het 5 metergebied opschuift tot bijna aan de middellijn en de zijlijn.

    Op veel 8-tal velden ontbreekt een cirkel, zodat er met pilonnen moet worden gewerkt om iets van een cirkelidee te creeren, hetgeen het nemen van de vrije slag nog onoverzichtelijker maakt.

    Daarom is besloten om, als de aanvallende partij een vrije slag binnen 5 meter buiten de cirkel krijgt toegewezen, de vrije slag op de plaats van de overtreding indirect te laten nemen. Zo leren de        

    kinderen wél het principe van de indirecte vrije slag, maar zónder het onnodige oponthoud van het terugleggen van de bal op het toch wat onoverzichtelijke 8-tal veld.

  

   Ook bij de 6-tallen is om veiligheidsreden besloten om bij een vrije slag door de aanvallende partij op de 10 meterlijn, de self-pass te beperken . 

   Net als bij de 8-tallen mogen de kinderen de bal alleen indirect nemen - en dan binnen 5 meter vóór het 10 metergebied - in plaats van via de selfpass.

 

3. Bij de 3-tallen wordt de selfpass niet toegepast:

    Voor kinderen, die net begonnen zijn met hockey, staat het leren samenspelen op de voorgrond. Daarvoor is een relatief klein speelveldje ontwikkeld, waar de selfpass - tactisch argument - nog niet bij

    hoort.

    Vanwege het - technische - argument, dat jonge kinderen moeite hebben met het spelen van een stilliggende bal is het voorstel gedaan om bij de 3-tallen een voortikje toe te staan bij een vrije slag. Dat

    is - voor alle duidelijkheid - een tikje, waarbij het kind nog een stap kan doen voor het de bal daadwerkelijk speelt, maar niet gaat lopen met de bal.

 

4. Het spreekt vanzelf, dat er alleen volgens deze regels gespeeld kan worden, als de spelleiders in goed onderling overleg en sturend optreden.

    Met name bij een duidelijk verschil in niveau tussen beide teams kan het nodig zijn om het sterke team beperkingen op te leggen bij o.a. de selfpass!

 

5. Aan het einde van de voorcompetitie zal er een uitgebreide evaluatie plaats vinden, waarbij zoveel mogelijk mensen "van de werkvloer" betrokken worden, om te zien hoe wij na de herfstvakantie verder 

    gaan.Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849