headerfoto headerfoto
 
Technische Commissie

TC update juli 2022

Nieuws afbeelding 8 juli 2022

Het seizoen is voorbij. De laatste wedstrijddagen op de club waren een feest. Er was weer leven op de club, er kwamen uit teams over de vloer, en er stonden enthousiaste koffiedrinkende ouders langs het veld. Dit hebben zo lang moeten missen! 

De 2de seizoenshelft was zacht gezegd een bewogen seizoenshelft. Telkens als we dachten iets op de rit te hebben, werden we ingehaald door gebeurtenissen om ons heen (lock down in de winter en Leo, Luke en Pim die in maart/april aangaven alle drie te stoppen bij HVA). Gelukkig liepen er ook veel zaken gewoon goed. Zo heeft de herindeling in de winter voor verschillende teams goed uitgepakt en hebben meer teams in hun eigen klasse leukere wedstrijden kunnen spelen. Ook zijn we supertrots op Heren 1 dat ze gepromoveerd zijn. Wellicht nog leuker waren de Silver Cup vrijdagavonden op HVA waar het ene na het andere 1ste klasse team hockeyles heeft gekregen, met volle tribunes thuis en een gecharterde tourbus naar Eindhoven als apotheose. De vele jeugdleden die zijn komen kijken, zijn allemaal fan voor het leven van Heren 1. Hulde aan Floris en Benjamin en aan alle spelers die meerdere wedstrijden in het weekend moesten spelen. 

Verder hebben we ondanks de corona maatregelen, maar dankzij onze zaalcommissie Edwin, Casper en Jup, toch veel zaaluren afgelopen winter kunnen aanbieden. Het was fantastisch dat een groot deel van onze teams in Abcoude heeft kunnen spelen en trainen! 

Na de zaalwedstrijden zijn we in maart weer met frisse moed aan het veldseizoen begonnen. Wat opviel na twee jaar corona was dat vooral de jongste jeugd ouders nog enorm moesten wennen aan het concept van het gezamenlijk ranja drinken na afloop. Dat is ook de reden waarom we een April Open Club maand hebben georganiseerd waarbij we 1. Zoveel mogelijk externen enthousiast willen maken voor hockey. 2. Intern iedereen weer een fijn clubgevoel willen laten hebben, na alle corona-perikelen. Gaandeweg het seizoen zagen we gelukkig een kentering en kwam het oude clubgevoel weer een beetje terug. Hulde ook aan de Funky trainers die zelfs een speurtocht op HVA hebben uitgezet zodat deze kinderen ook eens het clubhuis, de kleedkamers en het oefenveldje van dichtbij konden zien. 

Wat ook opviel is het gedrag van de oudere jeugd bij trainingen en de hockeykwaliteit van de teams. Alsof iedereen in een winterslaap had gelegen. Samen met Leo en Hans hebben we er hard aan getrokken om de output te verbeteren. Zo zijn er meerdere coach avonden geweest, hebben we een train de trainer zondag gehad voor alle jeugdtrainers, en heeft Robert Tigges van Amsterdam Dames 1 een clinic aan onze top trainers gegeven. De laatste weken zagen wij een kentering in gedrag en beleving van de kinderen. Uiteindelijk zijn zowel MB1, JB1, JA2 als JD2 kampioen geworden. Hulde voor deze teams.

Bij de senioren heeft Heren 1 dus een mooie promotie gemaakt en heeft Dames 1 zich kunnen handhaven in de derde klasse. Helaas heeft Dames 1 niet meegedraaid in de bovenste plekken, maar gezien de smalle selectie (waarbij zelfs de keepster uit de jeugd geleend werd) is dit een knappe prestatie. Helaas zijn zowel Heren 3 (te weinig commitment van veel Amsterdammers) als Heren L (te weinig leden) uit elkaar gevallen. Deze teams komen volgend jaar niet meer terug. Voor de veteranen was het sowieso een lastig seizoen door veel wisselingen en erg veel blessures. Voor volgend jaar is het vooral de uitdaging om voldoende spelers te hebben om de blessures op te vangen, en om het groeiende aantal spelers in Dames C in goede banen te leiden. En Dames A en Heren A moeten volgend jaar allebei weer snel terug naar hun oude klasse (resp. overgangsklasse en eerste klasse) waar ze dit seizoen zo roemloos uit gedegradeerd zijn. Dat zal voor Heren A nog een uitdaging worden omdat de poule van 35 plus naar 30plus gewijzigd wordt. 

Wat heel fijn was om in mei te merken was dat er relatief weinig jeugd zijn of haar lidmaatschap heeft opgezegd. Buiten de gebruikelijke tweedejaars A en een heel Heren 3 team, vielen de opzeggingen mee. En dat was voor ons van groot belang omdat we met ons plan 2021-2022 hebben ingezet op instroom aan de jeugdkant. Dit blijft onze zorg, vooral in de F-jes, waar we nu bij zowel de jongens als de meisjes 1 (groot) team hebben. Gelukkig hebben we wel nu twee JE6 teams ipv 1 team.

Na de winterstop zijn we met ons technisch hart (Leo en Hans) gestart met sessies over technisch hockeybeleid. De meest prangende zaken die daaruit naar voren kwamen waren: 

o    Mentaliteit op het veld, vooral op de training. Trainers zijn teveel bezig met opvoeden ipv trainen.

o    Kwaliteit trainingen omhoog (aanwezigheid trainers, betrokkenheid)

o    Bieden van uitdaging voor spelers die dit willen, niet per definitie alleen lijnteams, trainen met ‘hoger’ of ouder team

o    Meer zicht op de zaterdag op alle teams

o    Aanwezigheid Technisch Manager op de zaterdag

o    D1 en H1 selectieteams, meer dames/ meiden ook als rolmodel binnen de club net zoals veel heren/ jongens dat zijn met trainen en coachen, mogelijkheid om jeugd te laten doorstromen ipv zien te vertrekken

Wij hadden dit net op papier staan, toen in één week zowel Leo als Pim als Luke aangaven volgend jaar wat anders te willen gaan doen. Leo was vorig jaar al verhuisd naar Den Bosch en gaat op zoek naar een vaste baan op een school, Pim gaat terug naar Harderwijk en gaat daar zijn vriendin in Dames 1 coachen en Luke gaat op wereldreis. En wij zaten direct met een probleem. Het enige positieve was dat Hans Oostindie als snel aangaf de jongste jeugd te willen blijven trainen en als Technisch Manager Jongste Jeugd de coördinatie te blijven doen. Dit is vanzelfsprekend heel fijn voor de club. 

We hadden snel beet met een nieuwe Technisch Manager (oudere) jeugd, Oliver Onions. Hij komt oorspronkelijk uit Engeland, maar traint al jaren teams in het zuiden van het land. Oliver heeft direct aangegeven het liefst elke dag op de club te willen zijn; een echt hockeybeest. In overleg met Dames 1 en na een proeftraining hebben we besloten dat hij ook de functie van Leo als coach van Dames 1 gaat overnemen. Dit echter wel met de expliciete afspraak dat hij op zaterdag op de club aanwezig is om de jeugdteams te zien hockeyen. Want als we iets gemerkt hebben de laatste jaren is dat een enkele coachavond er niet voor zorgt dat de coaches hetzelfde doen als de trainers. Dit moet op het veld worden doorgegeven. 

Om ervoor te zorgen dat Oliver goed ingewerkt zou worden door Leo, hebben we geregeld dat hij een hele week met Leo meegelopen heeft met de trainingen. Dit is erg waardevol gebleken, want Oliver heeft de afgelopen weken verschillende ideeën met ons doorgenomen. Zo wil hij van de vrijdag een drukkere trainingsdag maken, zodat die dag een echte hockey dag wordt. We streven naar een voortzetting van de instuiftraining maar ook grote bezetting op de vroege vrijdagavond met wellicht ‘s avonds HockeySeven.. 

Oliver heeft stevige ideeën over de inbreng van de Heren en Dames 1 vwb de trainingen. Dit heeft ertoe geleid dat ook Dames 1 zich committed heeft om een training op dinsdag en/of donderdag op te pakken. En hij wil graag de jeugdtrainers een nog grotere rol laten spelen volgend seizoen. Ook dit is opgepakt met onze jeugd coördinator, Wikke. Dit alles past perfect in onze visie als club. Kortom, we zijn erg tevreden over Oliver, nog voordat hij officieel begonnen is bij ons.

Naast een vervanging Leo hebben we inmiddels ook Pim geheel vervangen door Ronesca Plug. Ronesca komt van Myra en kent HVA goed via Dames 1. Zij heeft ons de laatste 5 weken ook geholpen door de woensdagavond training op te pakken voor de senioren. Deze proefperiode is ze glansrijk doorgekomen. Ook met Ronesca zijn we erg blij.

Naast Ronesca en Oliver hebben we recent ook een derde trainer gevonden, Glenn Coates, die op de vrijdag komt helpen. Glenn is de technisch manager en Heren 1 coach van Haarlem en een goede vriend van Oliver. Wij zijn heel blij dat hij ons uit de brand wil helpen en de vrijdagtraining samen met Oliver wil doen.

Naast deze nieuwe groep trainers komen volgende jaar ook weer bekende gezichten op de club als trainer/coach terug: Floris, Benjamin, Marijn, Niels, Max, Mels, Emma en Mike. En het is super leuk om te zien dat er een grote groep kinderen uit de A en B jeugd graag training wil geven en ook wil helpen coachen op de zaterdag. Floris gaat daarnaast zelfs twee jeugdtrainers helpen bij het coachen en training geven van de JC1. Super

Bij de teamindeling in juni is het weer puzzelen geweest met de aantallen om niet teveel, en niet weinig spelers te hebben. We zien vooral in de jongens lijn (B, C en D) dat we krap in de aantallen zitten (bijna overal 13 spelers). We hebben ook, in goed overleg met de ouders, sommige kinderen vervroegd moeten doorschuiven. 

Inmiddels hebben we een stralende Let’s Roll achter de rug en hebben alle ouders en kinderen met elkaar kennis kunnen maken en zijn de rollen verdeeld. De lijst met categorieleiders is ook op een enkele vacature na ook weer compleet. Tijdens de Let’s Roll hebben we wat uitgebreider stilstaan bij het veilig sport klimaat. Pesten en ander ongewenst gedrag willen we eerder aanpakken en de trainers een handvat geven om tijdig in te grijpen, lees: een kind waarschuwen en als ze niet blijven luisteren van de training sturen. We zullen alle trainers de expliciete opdracht geven om hier goed om na te zien. 

Wat staat er dan nog te wachten? We willen zo snel mogelijk het trainingsschema rond hebben en communiceren, dit volgt via de website. We zien echter een krapte aan trainers, en horen dat dit ook bij andere clubs een probleem is. We hebben de bezetting zo goed als rond, maar zoals elk jaar is vooral het schema voor de senioren en veteranen een uitdaging. Omdat we op dit moment slechts 1 trainer voor de woensdagavond beschikbaar hebben, is dat dit jaar nog meer het geval. Op donderdag avond kunnen we Dames C gelukkig wel een eigen trainer bieden, en daarom zijn zij naar donderdag verplaatst. De overige senioren teams moeten nog met elkaar om de tafel om de woensdagavond te verdelen. Een belangrijke wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat we de vrijdag als trainingsdag drukker willen maken. Voor alle duidelijkheid, dit blijft een gewone training, die geleid wordt door twee van onze toptrainers. De groep zal alleen waarschijnlijk iets groter worden.

Daarnaast zijn we achter de schermen hard aan het werk met een plan om meer jonge leden te enthousiasmeren om te gaan hockeyen, dit is essentieel voor de toekomst van onze club en zullen wij samen met de ouders van de jongste leden moeten gaan oppakken. Bij deze een oproep aan alle kinderen om vriendjes en vriendinnetjes uit je klas over te halen om een keer te komen proef trainen op een woensdagmiddag. Er zijn altijd sticks, scheenbeschermers en zelfs bitjes op het clubhuis aanwezig, dus daar kan het niet aan liggen.

Net als afgelopen seizoen willen we werk maken van het opleiden van coaches (ouders en oudere jeugdspelers) en jeugdtrainers. HVA heeft afgelopen jaren jeugdteams voortgebracht die op hoog niveau in Nederland hockeyen, dit is, voor de jeugd die dit ambieert, natuurlijk supergaaf en vraagt om coaching en training op niveau. Maar ook voor de teams die niet op topniveau spelen is goede coaching en training belangrijk, om steeds wat beter te worden, uitgedaagd te worden. Tevens willen we aandacht geven aan teamspirit, fair play en clubgevoel. Volgend seizoen staan er ook weer coachavonden op de planning tot de winterstop, waarbij we de coaches zullen ‘opleiden’ op al deze punten. 

Een andere kwalitatieve impuls verwachten we van de bredere uitrol van het videosysteem op veld 1. Er zal in het begin van het seizoen een aparte avond ingepland worden waarop de coaches geïnstrueerd worden in het gebruik daarvan.

Ook spelen de jeugdtrainers een steeds belangrijkere rol. Deze groep talentvolle jongeren van onze club ondersteunt de trainers bij de trainingen. Ook voor hen staan er volgend jaar weer ‘opleidingsdagen’ op de planning om hierin steeds meer bij te leren.
Ben jij 2e jaars D (11 jaar of ouder) en zou je graag tegen een kleine vrijwilligersvergoeding mee willen helpen bij een training, meld je dan aan bij coördinator jeugdtrainers, Wikke Repko. Voor alle jeugdtrainers: zet alvast de datum zondag 28 augustus 2022 van 11 tot 13 uur in je agenda. In 2 uur tijd zullen jullie door Hans en Oliver voorbereid worden op het nieuwe seizoen.

Aan het begin van het seizoen zal er ook aandacht uitgaan naar de scheidsrechters, essentieel voor het hockeyspel. Zonder scheidsrechter geen hockey dus zet ze af en toe in het zonnetje! We vragen nieuwe ouders deel te nemen aan de scheidsrechtersinformatieavonden en vragen zoveel mogelijk leden, jeugdleden én betrokken ouders het scheidsrechtersexamen (online) te doen vóór de herfstvakantie.

En goed is om te vermelden dat de zaalcommissie nu alweer met Sporthuis Abcoude (SHA) en Sporthal Gaasperdam (SHG) nieuwe afspraken heeft kunnen maken. Zo kunnen ook komende winter nagenoeg alle teams ca. negen trainingen bieden. Hierbij is geluisterd naar de leden en hebben we meer uren op de woensdag voor de Jongste Jeugd en hebben we nog enkele zaterdagen ingepland in het rooster. Super werk weer!

Kort en goed, een bewogen half jaar, maar met veel frisse moed gaan we de zomer in. Laten we allemaal hopen op een corona vrije herfst en een normale start van het seizoen. Houd de agenda goed in de gaten want de eerste zaterdag van september (3 en 4) zijn er alweer twee activiteiten gepland (oefenwedstrijden voor de jeugdteams op zaterdag, en een eigen toernooi voor alle seniorenteams op zondag).

Een goede zomer en tot eind augustus.

Sportieve groet,

Technische commissie

Hiske Helleman en Jop RingelingContact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849