headerfoto headerfoto
 
Technische Commissie

Indelingsprocedure voor seizoen 2021-2022

Nieuws afbeelding 21 april 2021

Beste leden,

Hieronder vindt je de indelingsprocedure voor het nieuwe seizoen. Net als vorig jaar gaan we geen selectietraining meer houden. Inmiddels zijn we een jaar bezig met het coronavirus en de daarmee samenhangende beperkingen. Afhankelijk van hoe zich dit de komende weken of maanden gaat ontwikkelen zullen we onderstaande procedure aanpassen. De technische commissie heeft hier verschillende scenario’s voor in beraad.

Streven blijft om voor ieder lid een passend team te vinden.

Sportieve groet,

TC Bestuur HVA

Luc van Lonkhuijzen & Jop Ringeling

Technisch Manager HVA

Leo Westenberg

 

Indelingsprocedure HV Abcoude voor seizoen 2021-2022

Ook voor het komende hockeyseizoen wil HV Abcoude een zo zorgvuldig mogelijk en een kwalitatief onderbouwde selectieprocedure hanteren voor de ABCD-categorie. Voor de E en de F worden teams samengesteld. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen er dit jaar geen selectietrainingen meer zijn. De reden dat we hiervan af zien is dat we inmiddels een professionele technische staf hebben die de spelers gedurende het gehele seizoen volgt tijdens de trainingen. Dit, samen met de input van trainers en coaches (de zogenaamde TIPS), geeft een voldoende duidelijk beeld van de vaardigheden en motivatie van de spelers. De momentopname van een selectietraining kan daar niet veel meer aan toevoegen.

Om een zo zuiver mogelijke beoordeling te krijgen, worden de spelers op een groot aantal punten beoordeeld. Hieronder een uitleg van de procedure voor het seizoen 2021-2022.

Indeling en selectie vindt plaats op basis van de prestaties in het voorgaande seizoen. Hierbij wordt beoordeeld op:

  • Talent: hockey vaardigheid (technisch en tactisch) en de ontwikkelingskansen
  • Motivatie: wat de speler in gedrag laat zien (hard werken tijdens de training en in de wedstrijd, open staan voor feedback, ontwikkelen, dingen laten om…)
  • Ego: doet de speler het voor zichzelf of kan de speler meedoen als onderdeel van een team en daarbinnen functioneren (zichzelf kan zijn samen met anderen)

Een deel van de beoordeling wordt verzameld via de TIPS (Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid). Coaches en trainers wordt drie keer per seizoen gevraagd een beoordeling te geven van de techniek, tactiek, motivatie en fysieke vaardigheden van de spelers. De groei die elk kind op basis van deze kenmerken maakt, is een belangrijke informatiebron.

Ook kan de informatie uit de TIPS door de trainers en coaches worden toegelicht en onderbouwd tijdens een tafeltjesavond met de categorieleider indien de trainer en/of coach daar behoefte aan heeft.

Op basis van de bevindingen wordt de nieuwe indeling gemaakt door het technisch hart in nauw overleg met de technische commissie en categorieleiders.

De D-categorie heeft "kennismakingstrainingen” aan het eind van het seizoen. Dit is omdat de 8E en de huidige 1e jaar D spelers voor het eerst samen gaan spelen. Wij willen dat zij met elkaar kennis maken op het veld onder begeleiding van de trainersstaf. Daarnaast biedt het de kans om zeker te zijn van de indeling in gebalanceerde teams. Deze trainingen zullen na het veldseizoen plaatsvinden.

Nieuwe indeling

De nieuwe lijsten met spelers worden nogmaals voorgelegd aan (enkele) trainers en/of coaches om te kijken of de indeling logisch is. Deze controle kan voorkomen dat er spelers in ‘verkeerde teams’ terecht komen. Soms is er sprake van misinterpretatie van de gegevens en soms worden spelers anders beoordeeld dan men zou verwachten. In sommige gevallen kan er voor de lijnteams worden gekozen om met een aantal extra spelers door te trainen na het eind van het seizoen tot aan het begin van de zomervakantie. Pas daarna wordt dan een definitieve selectie gemaakt.

Hierna vindt de uiteindelijke controle plaats door de categorieleiders. Deze indeling is tot de herfstvakantie een tijdelijke indeling. Als gedurende de eerste weken blijkt dat er sprake is geweest van een procedurefout of een foutieve analyse van de gegevens kan er, bij hoge uitzondering, gecorrigeerd worden door het technisch hart -samen met de categorieleiders.

Indeling per categorie

Categorie

Lijnteams

Volgende teams

A

A1 de beste 14-16 spelers

A2 en verder: sociaal en vriendenteams.

B

B1 de beste 14-15 spelers

B2: de beste 15 t/m 28 spelers (met speciale aandacht voor eerstejaars) B3 en verder: sociaal

C

C1 de beste 14-15 spelers

C2: de beste 15 t/m 28 spelers (met speciale aandacht voor eerstejaars) C3 en verder: sociaal

D

D1 de beste 14 spelers

D2: de beste 15 t/m 28 spelers (met speciale aandacht voor eerstejaars) D3 en verder: sociaal

2e jrs E

Voor de E en de F worden teams samengesteld door de TM EF zodat er voor ieder kind maximaal de ruimte is om zich te ontwikkelen en te hockeyen met plezier. Ook tijdens het seizoen zullen er vaker aanpassingen gedaan worden door bijvoorbeeld nieuwe instroom.

1e jrs E

2e jrs F

 

ABCD-categorie

1e teams worden op sterkte ingedeeld, bij de verdere teams kan soms ook rekening worden gehouden met sociale aspecten. "Je hockeyt met je team en je gaat naar school met je klas”. 

E-categorie

Er wordt alleen indien mogelijk 8-talteam geformeerd (numeriek en talent). Dit zijn uitsluitend 2e jaar E spelers.

De tweede jaar E worden ingedeeld beleving, beweging en aanwezige techniek.

De eerste jaar E worden ingedeeld op beleving, inzet en hockeyenthousiasme.

F- categorie 

De teams spelen drietal en worden aan het begin van het seizoen ingedeeld op geboortedatum. Het kan zijn dat na de Kerstvakantie een herindeling plaatsvindt en dat kinderen die daaraantoe zijn zestal gaan spelen.

Bezwaren en of vragen over de selectie?

Het lezen van deze selectieprocedure zal op veel vragen al antwoord geven. Mocht je desondanks vragen hebben over de teamindeling, dan lichten we die graag toe. In geval van vragen over A- en B-teams kunnen de spelers zelf contact opnemen met de categorieleiders van het betreffende team. Voor C- tot F-teams kunnen de ouders van de spelers contact met hen opnemen.

Stuur een mail met daarin je concrete vraag en alle eventuele relevante informatie zodat wij je vraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden.

Er wordt een spreekuur georganiseerd waar spelers die een vraag hebben over hun indeling een afspraak kunnen maken.Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849