headerfoto headerfoto
 
Redactie

Namens het Bestuur

9 juli 2010

Namens het Bestuur

 

Inmiddels zijn de selecties achter de rug en weet een ieder waar hij of zij aan toe is. Een en ander is gebaseerd op het selectie – en indelingsbeleid van HV Abcoude. Steeds weer een enorme klus voor de Technische Commissie, de Coördinatoren, Trainers/Coaches en Beoordelaars en natuurlijk altijd wel weer een beetje spannend voor de speelsters/spelers. Laten wij er allen van doordrongen zijn dat de selectie altijd zo objectief als mogelijk wordt uitgevoerd en gebaseerd is op het eerdergenoemde beleid. Vanaf deze plaats complimenteer ik alle betrokkenen voor de bergen werk die zijn verzet.

 

Misschien was het te warm of kwam het door de WK, de opkomst bij de Sponsoren/Vrijwilligersborrel op zondag 27 juni was bescheiden. Of kwam het door het ontbreken van kampioenteams? Hoe dan ook, het werd toch gezellig. Onder het genot van een glaasje mocht ik een aantal aftredende vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren zoals Hanneke van Rooyen als Coördinator DEF Jeugd, Judith van Alebeek als Sponsorborden Coördinator en last but not least Sander van Dort als ondermeer Trainingscoördinator, Hoofd Selectiecommissie en Aanvoerder van Heren I. Natuurlijk gaat ook lof uit naar een aantal vrijwilligers die wat minder zichtbaar zijn maar niettemin van cruciaal belang voor het reilen en zeilen van onze vereniging zoals Linda Meuwissen van de Ledenadministratie of de mannen en vrouwen van O(ud)Pa(pier), elk jaar halen zij toch maar liefst circa € 16.000 op! Ook al die andere vrijwilligers wil ik hartelijk bedanken voor hun niet aflatende inspanningen.

Het afgelopen seizoen hebben we afscheid moeten nemen van een aantal bordsponsoren die, veelal om financieel-economische redenen, hun contract niet verlengden. Ook hen dank ik voor hun steun. Er was op sponsorvlak ook goed nieuws; Jawa Sports verlengde haar sponsorcontract en dat geldt ook voor ABN AMRO.

Tot slot was er de loterij, door de opkomst had 60% van de aanwezigen een leuke prijs ofwel bonnen voor: een diner voor twee, kleding, de beautyshop, de boeken/cadeauwinkel etc. Elke aanwezige vrijwilliger ging ook nog eens met een warme (-) fles Prosecco naar huis, de bofferds!

 

Ook de ALV van dinsdag 29 juni was met 24 aanwezige leden een vlot verlopende vergadering.

De agenda punten werden fluks weggetikt. Sander van Dort werd door het Bestuur benoemd tot Lid van Verdienste voor meer dan 20 jaar HV Abcoude en in het bijzonder voor zijn immer enthousiaste en onbaatzuchtige inzet. Een opgewekte en positief ingestelde man met een enorme kennis van zaken. Steeds integer en bovenal bescheiden over zijn verdiensten en met een heerlijk gevoel voor zelfspot. Vanaf deze plaats wens ik hem alle goeds toe, zowel privé als zakelijk en natuurlijk in de hockeysport!

Het Jeugd Opleidingsplan Abcoude (JOPA) werd toegelicht door Dania van Dishoeck alsook het Technisch Beleidsplan (beide stukken zijn op LISA te lezen). In lijn hiermee zullen drie Technische Managers worden benoemd; een voor het D8, E en F (fundament) en twee voor D11, C, B en A respectievelijk verantwoordelijk voor Meisjes/Dames en voor Jongens/Heren. Kern is het begeleiden en bewaken van een uniforme training door de gehele lijn, zodoende de training verder te professionaliseren en tot een betere continuïteit te komen, toegespitst op de A en B Jeugd en daarmee de instroom naar de Heren en Dames teams.

Helaas stelt HVA het komende seizoen geen Dames I team op, ondanks noeste pogingen van velen is het dus niet gelukt een volwaardig team op de been te brengen.

De contributie voor het komende seizoen werd door de ALV goedgekeurd alsook de begroting.

 

Voor nu wens ik jullie allen een heerlijk ontspannende zomervakantie toe en graag tot ziens in augustus op en rond de velden.

 

Pieter de Meyere (Vz)

 
Bijlage

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849