headerfoto headerfoto
 
Redactie

Bericht van de HVA-vertrouwenspersonen

Nieuws afbeelding 27 januari 2020

Beste leden,

Wij zijn Jan van Overeem en Liesbeth Lycklama à Nijeholt en wij zijn de Vertrouwens Contact Personen (VCP) van de hockeyclub.

Waarom zijn wij er?

Intimidatie en seksuele intimidatie kunnen ook op onze hockeyclub voorkomen. Het bestuur heeft ons daarom gevraagd of wij voor jullie vertrouwenscontactpersoon willen zijn. De bedoeling is dat wij het bestuur helpen bij het versterken van een veilige sportomgeving en dat wij voor iedereen op de club als eerste aanspreekpunt fungeren in het onverhoopte geval dat zich een incident voordoet.

Wat verstaan we onder (seksuele) intimidatie?

Intimidatie is elke vorm van gedrag, verbaal, non-verbaal of fysiek, opzettelijk of onopzettelijk, dat door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Als intimidatie gericht is op seks, dan noemen we dat seksuele intimidatie.

Wat heb je aan ons?

Als je een vraag of een opmerking hebt over pesten, agressie, seksuele intimidatie of over ander ongewenst gedrag, dat je signaleert of dat je zelf overkomt, dan kun je met een van ons contact opnemen. Nadat je ons verteld hebt waar het over gaat zullen wij je adviseren wat je daarna het beste kunt doen.

Blijft dat wat je ons vertelt vertrouwelijk?

Wat je ons vertelt, is in principe vertrouwelijk. Wel bespreken wij elk incident met het bestuur, omdat het bestuur de verantwoordelijkheid heeft om de gevolgen voor de club te bepalen en daarnaar te handelen. Dat doen wij in beginsel geanonimiseerd, maar het bestuur kan in bijzondere gevallen de vertrouwelijkheid doorbreken, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van een of meer leden in het geding is.

Voor wie zijn wij er?

Wij zijn er voor alle leden, ouders van leden, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

Ben je onder de twaalf jaar en snap je hier helemaal niets van?

Misschien vraag je je af: waar gaat dit over? Dat willen we graag uitleggen. Soms gaan dingen helemaal mis. Je hebt vaak ruzie met je trainer of coach, je wordt vaak gepest of er gebeuren dingen waar je boos of verdrietig van wordt. En niet zomaar een beetje, het zit je echt behoorlijk dwars. Soms zo erg dat je geen zin meer hebt om naar de training of de wedstrijd te komen. Dan wordt het tijd om een oplossing te zoeken. Je praat het uit met degene waar je een probleem mee hebt. Dat is meestal een goede manier. Vaak lukt het ook door er met iemand anders over te praten: je vriend of vriendin, je vader, je moeder of je trainer of coach. Zij kunnen je helpen je probleem op te lossen.

Soms werkt dat allemaal niet. Dan kun je altijd bij een van ons terecht, want wij zijn de vertrouwenscontactpersoon van de hockeyclub. Wij praten er samen over en gaan samen met jou een manier zoeken om jouw probleem op te lossen.

Hoe kun je ons bereiken?

Je kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres: [email protected] Of als je ons liever telefonisch benadert:

Jan van Overeem 06 – 12580020
Liesbeth Lycklama à Nijeholt 06 – 54947519Gerelateerde nieuwsberichten

Maak kennis met onze trainers

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849