headerfoto headerfoto
 
Bestuur

ALV VAN DONDERDAG 24 NOVEMBER

Nieuws afbeelding 25 november 2016

Tijdens de ALV van donderdag 24 november j.l. heeft het bestuur verslag gedaan van het verloop van afgelopen seizoen en de jaarrekening toegelicht, inclusief een mondeling verslag van de kascommissie. De stukken zijn terug te vinden op de website na inloggen onder Club - Documenten - Bestuur (ALV). De jaarrekening werd goedgekeurd en decharge werd verleend voor het gevoerde beleid gedurende het verenigingsjaar 2015-2016. Het geboekte resultaat wordt, na instemming van de ALV, gereserveerd voor de aanschaf van een video-analysesysteem. Een systeem wat door middel van slimme software en een cloudoplossing samenvattingen maakt van de trainingen en wedstrijden op veld 1. De beelden zijn, uiteraard in een beveiligde omgeving, toegankelijk voor trainers, coaches en teams. Het analysesysteem draagt bij aan onze doelen voor 2020.


Na het aanheffen van ‘Lang zal je leven’ voor erelid Floris Stigter, werd de vergadering werd afgesloten om 22:00 uur.Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849