headerfoto headerfoto
 
Bestuur

PRAAT MEE OVER ONZE TOEKOMST EN MELD JE AAN VOOR EEN STRATEGIESESSIE

Nieuws afbeelding 9 april 2015

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Na een aantal jaren van groei, verandering en veel focus op de accommodatie is het tijd om te analyseren waar HV Abcoude eigenlijk precies voor staat en wat haar visie en haar doelen zijn voor 2020. De afgelopen maanden heeft het bestuur al enkele strategische sessies gehad om hierover na te denken. Het bestuur is van mening dat de input van de leden daarbij van cruciaal belang is en dat deze actief betrokken moeten worden bij dit proces. Het streven is te komen tot een eenduidige, breed gedragen "stip op de horizon”: "HV Abcoude 2020”.

 

 

Het bestuur heeft daarom besloten een programma op te richten dat zal bestaan uit vier te formeren werkgroepen, te weten:
• Identiteit,
• Cultuur,
• Hockey,
• Structuur en organisatie,

 

 

Wij willen leden en ouders/verzorgers van leden uitnodigen om in één van de werkgroepen zitting te nemen. Elke werkgroep zal bestaan uit 10-15 personen.
De werkgroepen zullen op basis van de eerste uitkomsten van de strategische sessies van het bestuur aan de slag gaan om te komen tot duidelijk geformuleerde, concrete en haalbare doelen voor hun respectievelijke werkgroep en een (vrij gedetailleerd) plan hoe daar te komen.

 

 

Elke werkgroep kiest uit haar midden een voorzitter en een penvoerder. Elke werkgroep heeft een bestuurslid als portefeuillehouder. De rol van het bestuurslid is om mee te luisteren, waar nodig vragen te beantwoorden en input te geven. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat het bestuurslid in de meetings van de werkgroep een actieve rol neemt. Het is juist van groot belang dat de input vanuit de leden zal komen.

 

 

Wij streven naar een brede afspiegeling van de vereniging in de samenstelling van de werkgroepen, jong en oud, top- en breedtehockey. Het bestuur hecht er grote waarde aan dat de werkgroepen een goede afspiegeling vormen van de leden/ouders van de vereniging zodat de uitkomsten van dit proces breed gedragen worden in onze club.

 

 

Wij streven ernaar 2-4 sessies per werkgroep te organiseren. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid in de avond plaatsvinden. Doel is een en ander af te ronden en "HV Abcoude 2020 ”te kunnen presenteren voor de start van de viering van het lustrum (late zomer 2015). Met de uitvoering van de plannen kan dan een start gemaakt worden bij de aanvang van het nieuwe seizoen.


Als je interesse hebt in één van de vier werkgroepen kan je je aanmelden door een mail te sturen naar de secretaris, Margot van der Velden, via het e-mail adres [email protected]. Geef in de mail aan naar welke werkgroep de voorkeur uitgaat. Een tweede voorkeur kan ook worden opgegeven.
Wij zien graag jullie reacties tegemoet voor 21 april en zullen spoedig met een aantal data komen. Ook zullen we, als daar behoefte toe is, vooraf een informatieavond organiseren waar we een en ander wat meer in detail kunnen toelichten. Mocht je die behoefte hebben, laat dat dan ook weten via het eerder genoemde e-mail adres. Tegelijkertijd zijn wij natuurlijk ook rondom de velden gewoon beschikbaar voor vragen.


Wij hopen en rekenen op een goede participatie!

Jeroen van Meerten

Voorzitter
HV Abcoude

 Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849