headerfoto headerfoto
 
Bestuur

ALV IN HET TEKEN VAN VOORZITTERHAMERS, JAARVERSLAG EN KOMEND LUSTRUM

Nieuws afbeelding 28 november 2014

De ALV van donderdag 27 november begon spannend voor de voorzitter, aan het schrikken gemaakt door Koos Vossen, die het bestuur aansprak op het zich volstrekt niet houden aan de juiste regels van orde en moraal. Na het bestuur en de overige aanwezigen een tijdje in spanning te hebben gelaten werd het duidelijk dat Koos daarbij doelde op de jarenlange afwezigheid van een passende voorzittershamer, welke hij in de vorm van een prachtige minihockeystick overhandigde aan Jeroen van Meerten. Deze nam de nieuwe hamer dankbaar in ontvangst en kon de grap van Koos bijzonder waarderen.

 

 

Tijdens de ALV werden het jaarverslag waaronder de jaarrekening gepresenteerd. Het jaarverslag kreeg veel complimenten evenals het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. U kunt het verslag terugvinden op de website na inloggen onder Club-Documenten - Bestuur (ALV). Ga kijken, het is echt leuk om te lezen en de foto's te zien! Decharge werd verleend voor het gevoerde beleid van het afgelopen verenigingsjaar 2013-2014.

 

 

Er werd afscheid genomen van twee bestuursleden: Derk Cool, die zich de afgelopen 3.5 jaar met veel enthousiasme en resultaat (waterveld, oefenveld, hekwerk etc) heeft ingezet voor verbetering en behoud van de accommodatie, en Wouter Jansen van Velsen, die zorg heeft gedragen voor de sponsorgelden en recentelijk de contracten met trouwe sponsors ABN AMRO, JaWa en Volvo nog heeft zeker gesteld. Derk en Wouter werden hartelijk bedankt voor hun goede inzet. Het bestuur is nog op zoek naar een opvolger voor Derk. De taken van Wouter worden overgenomen door Jan Duijsens, zoals elders op de site te lezen. Er was een wisseling in de kascommissie: Mark van Gennep trad af en is opgevolgd door Arno Jansen.

 

 

Tijdens de ALV is de lustrumcommissie geïntroduceerd. Volgend jaar viert HV Abcoude haar 40ste verjaardag en Anouk Helmers, Reinier Steens, Etienne van Zuijlen, Judith Hulst en Anita Wijnant gaan ervoor zorgen dat dat op een fantastische wijze gevierd kan worden! Als startsignaal is hen tijdens de ALV symbolisch de historische voorzittershamer overhandigd (zie foto).

 

 

De notulen van de vorige ALV werden goedgekeurd, en ook deze zijn te vinden op de site na inloggen in dezelfde map. De concept notulen van de vergadering van 27 november zullen t.z.t gepubliceerd worden via de website.

 

 

 

Om 22:00u sloot de voorzitter de vergadering waarna hij de aanwezigen uitnodigde voor een drankje bij de bar.

 Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849