headerfoto headerfoto
 
Bestuur

AGENDA EN STUKKEN ALV 27 NOVEMBER BESCHIKBAAR

Nieuws afbeelding 18 november 2014

Donderdag 27 november is de volgende ALV, aanvang 20:30 uur in het clubhuis.

De agenda ziet er als volgt uit:

- Opening

- Notulen ALV 26 juni 2013

- Ingekomen stukken

- Mededelingen bestuur

- Jaarverslag 2013/2014

- Jaarrekening 2013/2014

- Verslag van de kascommissie

- Wijziging samenstelling kascommissie

- Wijzigingen bestuur

- Presentatie barcommissie en plannen m.b.t. bar en clubhuis

- Voorstellen lustrumcommissie

- Rondvraag

- Sluiting

 

De stukken zijn beschikbaar via de volgende weg:

- inloggen als lid

- klik op "Documenten" onder het kopje "Club" bovenaan de pagina

- klik op "Bestuur (ALV)"

- de documenten behorende bij de vergadering zijn de documenten beginnend met "ALV 27nov14:"Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849