headerfoto headerfoto
 

Wedstrijddienstinformatie

 

De  Wedstrijddienst  

 

 1. Het Algemene Doel

 

 • Gastvrouw/-heer rol als praktisch aanspreekpunt mn voor bezoekende team. Ontvangen en wegwijs maken op onze club.

   

 • Mensen faciliteren indien nodig, aansturen (dus niet alles zelf doen!) en bewustmaken van wenselijk gedrag (ook van ouders), op tijd beginnen van de wedstrijden! en omgang met de materialen.

   

 

 • Mensen indien nodig aanspreken op respectvol gedrag langs de lijn.

 

 • Ouders en kinderen die geen rol (coach, wissel) bij de wedstrijd hebben, vragen achter de hekken plaats te nemen. Is veiliger en leuker voor de spelers/speelsters.

 • Het rookbeleid uitdragen, als  sportvereniging vinden wij dat roken daar niet bij past, zeker niet op de zaterdag met veel jonge kinderen en jeugd. Daarom het dringende verzoek aan alle rokende leden, supporters en bezoekers: probeer het roken te vermijden! Of iig op een rustige plek verwijderd van de overige aanwezigen en zeker niet tussen de twee velden in of in de dichte nabijheid van de jeugd te roken.

 • Evt aanspreken op schreeuwen.

                                                

 

 • Algemeen toezicht op respectvol gebruik van materiaal:

 

  • niet klimmen op dug-outs, doelen en ballenvangers

  • afval in bestemde prullenbakken

  • treetjes,theeglazen etc naar de bar terugbrengen

  • eind van de dag, spullen in gevonden voorwerpenbak.

   wanneer materiaal stuk is, melden aan de materiaalcommissie: [email protected]

    

 • Indien nodig wijzen op

 

 • De EHBO-doos

 • De vriezer met de icepacks in de achterste kleedkamer rechts

   

 

 • Indien nodig uit de wedstrijddienstkast uitlenen van

 

 • Ballen of fluiten aan scheidsrechters

 • Uitspeel hesjes voor bezoekende teams

 • Hoedjes bij gebrek aan pionnen voor JJ-veldjes

 • Alleen ! Scheidsrechterseen consumptiebon geven na het fluiten van een wedstrijd

   

 

 1. De Praktische Taken

 

Zaterdags zijn er meerdere, soms dubbelbezette diensten. Bij aanvang van je dienst

 

altijd melden bij de Bar en vraag daar naar de sleutel voor de wedstrijddienstkast.

 

De eerste dienst krijgt een wedstrijd-, wedstrijddienstschema en schema met scheidsrechters en DWF codes van te voren gemaild door de wedstrijddienstcoordinatoren;

 

Joanne Gerkes [email protected]of Maureen Borggreven [email protected].

 

Deze schema’s bevestigt de eerste dienst voor de gehele dag op de daarvoor bestemde klemborden. 

 

            De wedstrijddienst draagt herkenbare HV Abcoude jassen die in de wedstrijddienst kast hangen.

 

            Draag de wedstrijddienst over aan de volgende dienst, waarbij je elkaar op de wedstrijddienstkast, beregening evt uitgeleende materialen wijst.        

 

                                                                                                                                               Z.O.Z

 

2A De Jongste Jeugd ochtenddienst

 

 

 

 • Boven in het clubhuis, melden bij de bar en de sleutelvan de wedstrijddienstkast met de wedstrijddienst spullen, uit de kassa vragen, jassenaandoen en checken of het wedstrijdschema op het tv-schermis gezet door de bardienst (evt liggen Instructies in de kast).

   

 

 • Buiten bij het clubhuis de (bezoekende) teams ontvangen adh van het gemailde papieren wedstrijdschema dat je inmiddels op de 2 clipbord bevestigd hebt.

  Ze wegwijs maken op de club; tv-scherm voor wedstrijdschema, kleedkamers, oefenveldje en keeperskooi, icepacks en verbanddoos… Niet op het voetbalveld hockeyen!

   

  Beregening In het najaar en vroege voorjaar is het veld ’s morgens nat genoeg. Zo niet ’s morgen checken of de operationele dienst van de accommodatiecie het veld al  heeft laten beregenen.

  Daarna normaliter als alle Jongste Jeugd wedstrijden op veld 1 klaar zijn, meteen na het laatste fluitsignaal beregenen, wel na eerst de omstanders te hebben gewaarschuwd; code 5326E.

   

 • Bij de Jongste Jeugd is het handig als ieder één veld voor zijn rekening neemt om toe te zien op:

   

 • JJ-Velden op tijd klaar laten zetten, zodat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen.

  Vraag de spelleiders/coaches om iets eerder dan aanvangstijd te beginnen met de line-up voor Shake hands.

   

 • In de laatste kleedkamer rechts ice packs aanvullen indien noodzakelijk, lege liggen naast de vriezer.

   

 • JJ-Velden meteen na de wedstrijd op laten ruimen, indien wedstrijdschema dit verlangt. Materialen (doeltjes en pionnen) op de daarvoor bestemde locatie laten zetten. Evt echte goals op veld 2 weer op hun oorspronkelijk plaats laten zetten.

   

 

 • DWF toezien dat die na de wedstrijd ter plekke gezamenlijk worden ingevuld en afgerond. Om onenigheid over de uitslag en boetes te voorkomen. Coaches hebben alle verificatiecodes!

 

2B De 11-Talwedstrijden

 

 

 

 • Beregening na omstanders te hebben gewaarschuwd en het veld niet meer nat genoeg is, meteen na het laatste fluitsignaal van een wedstrijd;code 5326E.,

   3 manieren om te checken of te bepalen of het veld niet nat genoeg iss;

  1.Vraag de voorgaande coach of scheidsrechters in de rust of hij het noodzakelijk acht

  2. Hurk met je knie op het veld. Als je knie nat wordt, hoeft het niet.

  3. Kijk vanaf het terras of er droge plekken zijn, of juist niet.

  Problemenmet de beregening altijd meteen doorgeven aan [email protected]

   

 • 11-Tal wedstrijden checken of de hoekvlaggen (gang beneden) op het veld staan.

  ijk is; a0 vraag tijd kunnen beginnen. , materiaal ijdens de lessen.en uitgekozen o

 

 • 11-Tal wedstrijden checken of  scheidsrechters komen. Indien 10 minuten voor aanvang niet aanwezig, opbellen. Met thuisspelende team een (tijdelijke) oplossingzoeken, zodat de wedstrijden op tijd kunnen beginnen. Afwezigheid van scheidsrechters melden aan; [email protected].

   

 • Scheidsrechtersjassen en scheidsrechtersconsumptiebonnen uitreiken en evt fluiten uitlenen.

   

 

 • Vraag de scheidsrechters/coaches om eerder dan aanvangstijd te beginnen met de line-up en Shake hands, zodat de wedstrijden op de aangegeven aanvangstijd kunnen beginnen.

   

 • DWF toezien dat die na de wedstrijd ter plekke gezamenlijk worden ingevuld en afgerond, Ook door scheidsrechters! Om boetes te voorkomen. Coaches hebben alle verificatiecodes!

   

 

 • Na de laatste wedstrijden de hoekvlaggen laten opruimen, of evt eerder aan coach en scheidsrechters vragen. 

   

De sleutelvan de wedstrijddienstkast aan het eind van de dag bij de bar afgeven of in de kassa doen. Dank jullie wel!                                                                          

 

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849