headerfoto headerfoto
 

Commissies en Vrijwilligersbeleid

HV Abcoude is een gezellige en gezonde hockeyvereniging met ambitie. We zijn de laatste jaren gegroeid in ledenaantal, hebben mooie velden, een gezellig clubhuis, steeds betere trainingen en een steeds stijgend hockeyniveau.

 

Dit alles is alleen maar mogelijk door de inzet van onze vrijwilligers. Een vereniging heeft immers beperkte middelen en toch moet er een hoop gebeuren. Denk hierbij o.a. aan het opleiden van trainers, het onderhouden van het terrein, het organiseren van feesten en plannen van wedstrijden. Dit alles wordt door vrijwilligers gedaan, die wij allen zeer dankbaar zijn!

Het is ook ontzettend leuk om vrijwilliger te zijn! Je ontmoet nieuwe mensen, doet nieuwe ervaringen op en draagt een steentje bij aan je eigen hockeyplezier of dat van je kinderen. Het is overigens goed hier te melden dat hockeykennis niet altijd nodig is voor vrijwilligerstaken en dat het niet altijd veel tijd hoeft te kosten.

 

Onze vrijwilligers zijn georganiseerd in commissies en elke commissie valt onder de verantwoordelijkheid van één van de bestuursleden. Onderaan deze pagina is een overzicht van de commissies te vinden, een hele korte omschrijving waar ze voor staan en algemene contactgegevens (meer details en rechtstreekse links onder de tab "bestuur en organisatie”.  

 

Zelf meehelpen als vrijwilliger?

 

Geef je dan op bij tijdens de jaarlijkse Let’s Roll, meld je aan via [email protected] of rechtstreeks bij de commissie. Wil je liever niet teveel vast zitten aan een specifieke taak? Dan kun je als lid of ouder van een lid ook gewoon af en toe eens bijspringen. Bijvoorbeeld tijdens een Klusdag of de voorbereidingen voor een feest of een toernooi. Alle inzet is welkom en we waarderen je hulp enorm.

 

Op dit moment heeft HV Abcoude de onderstaande commissies:

 

Commissie

Taak

Contact

Bestuur

Besturen van de vereniging

[email protected]

Technische Commissie

Zorgt voor alle hockey inhoudelijke zaken, zoals het jeugdopleidingsplan, teamindelingen, keeperstrainingen, wedstrijdsecretariaat, arbitrage. Alle jeugdcoördinatoren zijn onderdeel van de Technische Commissie.

[email protected]

Funkey Commissie

Verzorgt voor kleuters speelse trainingen om kennis te maken met hockey

[email protected]

Materialen Commissie

Zorgt voor de uitgifte en inname van keepers- en trainingsmaterialen voor veld en zaal, voorraadbeheer en uitgifte van lockers

[email protected]

Communicatie

Commissie

Verzorgt al het nieuws over hockey en de vereniging, via een breed scala van kanalen (website, e-mail, social media etc).

[email protected]

Vrijwilligerscommissie

werving, het behoud, de zorg en begeleiding en bedanken van vrijwilligers.

[email protected]

Accommodatie

Commissie

Zorgt voor de accommodatie; organiseert klusdagen, terreindiensten, houdt velden bladvrij, verzorgt timmer- en schilderwerk

[email protected]

Barcommissie

Zorgt voor alles in en om de bar, dus het assortiment, de bardiensten, voorraadbeheer en inkoop.

[email protected]

Clubcard

Organiseert alles wat met de clubcard te maken heeft.

[email protected]

Activiteiten Commissie

Organiseert feesten en speciale evenementen, zoals het CD feest, het vrijwilligersdiner, de sportbestuurdersborrel en in 2014 de WK clubdag.

[email protected]

Toernooi Commissie

Organiseert jaarlijks met Pinksteren het familietoernooi en ook het E-toernooi plus eventuele andere toernooien.

[email protected]

Sponsor Commissie

Werft en werkt met sponsoren.

[email protected]

Oud Papierteam (OPA)

Zorgt voor inkomstenbron door ophalen oud-papier. Staat achterop de vrachtwagen en opent en sluit de container op Dr. v. Doornplein.

 

Financiële Commissie

Adviseert (de penningmeester) over financiële zaken zoals de haalbaarheid van investeringen en mogelijkheden processen te verbeteren.

[email protected]

Ledenadmini-stratie

Verwekt contactgegevens in het LISA systeem, verstuurt facturen voor contributie en verwerkt aanmeldingen en opzeggingen.

[email protected]

Kascommissie

Controleert en beoordeelt de financiële administratie, controleert jaarrekening en administratieve processen, oordeelt over financiële beleid.

 

Ledenwervings-commissie

Werft leden onder jong en oud. Organiseert open dag.

[email protected]

Vertrouwens-contactpersonen

Zijn het eerste aanspreekpunt in geval van incidenten, (sexuele) intimidatie en adviseert over vervolgstappen.

[email protected]

Tuchtcommissie

Komt in actie bij rode kaarten en op verzoek van bestuur bij vermeend wangedrag of ingediende klachten door KNHB of derden.

[email protected]

Rollen rondom

de teams

Om de teams goed te laten functioneren heeft ieder team coaches, trainers, teammanagers (voor de organisatorische zaken zoals rijbeurten, verzameltijden, regelen van invallers etc) en scheidsrechters/spelleiders nodig

Verschilt per team

 

 

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849