headerfoto headerfoto
 

Scheidsrechterscommissie

Wat doen wij als scheidsrechterscommissie?
De scheidsrechterscommissie zorgt voor de opleiding, begeleiding en indeling van scheidsrechters. Scheidsrechters zijn onmisbaar op het veld en sinds vorig jaar goed herkenbaar op het veld door de gele jassen van Raadhuis Makelaars. Niet alleen strakke regie over de wedstrijden is belangrijk, maar ook de indirecte bijdrage aan het speelplezier. 

Hoe kun jij ons helpen?
Door je als jeugdlid uit B of A, als senior of als ouder van een jeugdlid op te geven voor de scheidsrechterscursus en je eigen kaart te halen. Contactpersoon is de scheidsrechterscommissaris Edwin Denekamp: [email protected]

 

Sancties m.b.t. Scheidsrechtersbeleid van HV Abcoude

 

Er van uit gaande dat:

·         een hockeyvereniging door de KNHB verplicht is gekwalificeerde scheidsrechters op te stellen om competitiewedstrijden te leiden,

·         er voor iedere competitiewedstrijd, maar ook voor vriendschappelijke of toernooiwedstrijden, twee gekwalificeerde scheidsrechters nodig zijn.

·         dat leden van de HVAbcoude, die clubscheidsrechter zijn, of daarvoor kunnen worden opgeleid, de intentie hebben hun steentje hieraan bij te dragen,

moet het bestuur van de HV Abcoude leden die hun medewerking hieraan niet geven een sanctie opleggen.

 

Immers het bestuur van de HV Abcoude heeft alle spelende leden van 15 jaar en ouder, verplicht gesteld tot het volgen van een opleiding tot clubscheidsrechter, zodat men gekwalificeerd clubscheidsrechter kan worden.

Helaas is het zo dat het stellen van een verplichting ook dikwijls een sanctie op het niet nakomen van de verplichting noodzakelijk maakt.

Vandaar dat het bestuur en de scheidsrechterscommissaris een goed en rechtvaardig sanctiebeleid hebben opgesteld voor:

1.Leden die niet meewerken aan het volgen van de opleiding tot clubscheidsrechters,

2.Scheidsrechters die niet komen opdagen bij een wedstrijd waarvoor ze zijn ingedeeld.

 

1. Leden die niet meewerken aan het volgen van de opleiding tot clubscheidsrechter

Alle leden van 15 jaar en ouder, die actief competitie spelen, met uitzondering van veteranen, zijn door het bestuur van de HV Abcoude verplicht gesteld om de opleiding tot clubscheidsrechter te volgen, teneinde gekwalificeerd clubscheidsrechter te worden.

De scheidsrechterscommissaris heeft de verantwoording over de opleiding en spreekt met bevoegde docenten van de KNHB een aantal opleidingsmomenten per seizoen af.

De scheidsrechterscommissaris selecteert ook de leden die voor de opleiding in aanmerking komen met als doelstelling het beleid van het bestuur te realiseren.

Leden die voor een bepaalde scheidsrechterscursus worden uitgenodigd, krijgen ruim van te voren hiervoor een uitnodiging met tijd en plaats.

De mogelijkheid bestaat dat de aangeboden cursus voor een lid niet haalbaar is om verschillende redenen. Overleg hierover met de scheidsrechterscommissaris is altijd mogelijk.

De laatste beslist of de cursist van de geplande cursus mag afzien. De verplichting om aan een volgende cursus deel te nemen blijft bestaan.

De scheidsrechterscommissaris heeft de zorg om deze leden voor een volgende cursus uit te nodigen, zodat zij gedurende het volgende seizoen in staat gesteld worden aan hun verplichting jegens de club te voldoen. De scheidsrechterscommissaris zal hierbij overleg plegen met het lid, eventueel zijn ouders/verzorgers en zijn coach.

Mocht een lid, ondanks herhaalde uitnodigingen daartoe, zonder legitieme reden (ter beoordeling van de scheidsrechterscommissaris, in overleg met zijn coach en het bestuur niet aan de scheidsrechterscursus deelnemen, dan heeft het bestuur het recht dit lid de deelname aan de wedstrijden te ontzeggen/ te schorsen tot een nader tijdstip. De betreffende coach zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

 

2. Scheidsrechters die voor een wedstrijd staan ingedeeld en niet komen opdagen

Scheidsrechters hebben zelf de plicht om de website te raadplegen of zij zijn ingedeeld voor een bepaalde wedstrijd. Zij worden daarnaast middels een mail- of telefoonbericht ook nog eens daarvan op de hoogte gebracht.

Indien een scheidsrechter verhinderd is, dient die zelf voor vervanging te zorgen. De naam van de vervanger moet worden doorgegeven aan de arbitrage commissie.

Een scheidsrechter die zonder bericht niet komt opdagen bij de wedstrijd waarvoor hij/zij is ingedeeld, dupeert de teams die de wedstrijd moeten spelen. Hij/zij dupeert ook een ander, die onvoorbereid een wedstrijd moet fluiten in zijn plaats.

Hij/zij zal door de scheidsrechterscommissaris het volgende weekend opnieuw worden ingedeeld.

Indien hij/zij voor de tweede keer achter elkaar niet komt opdagen, wordt aan zijn/haar coach meegedeeld dat hij/zij de volgende keer bij wijze van sanctie niet, of gedeeltelijk niet, dient te worden opgesteld voor de wedstrijd van zijn/haar team.


Indien het meerdere malen achter elkaar voorkomt dat een scheidsrechter (zonder bericht) niet komt opdagen, dan wordt hij/zij geschorst voor de eigen wedstrijdzodat men niet kan meespelen. De coach zal hiervan in kennis worden gesteld.

Een scheidsrechter die structureel onbetrouwbaar blijkt te zijn, kan door het bestuur, in overleg met de scheidsrechterscommissaris, de coach, eventueel de ouders van de scheidsrechter, voor een bepaalde tijd worden geschorst.

Sancties zijn een vervelend, maar helaas in sommige gevallen noodzakelijk middel om leden te doordingen van het feit dat bepaalde regels of verplichtingen noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de vereniging.

Nauwe samenwerking en overleg hierin tussen scheidsrechterscommissaris, het lid, eventueel zijn ouders, zijn coach en het bestuur is van groot belang om de juiste beslissingen voor ieder individueel geval te nemen.

Voorop staat dat ieder, club en individueel lid, belang heeft bij een goede sfeer en een fijne beoefening van de hobby die men heeft gekozen, hockey. Daar moet ieder zich dan ook voor willen inzetten.

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Adres
Ruwelspad 3,
1391JA Abcoude
0294-284070

Postadres
Postbus 107,
1390AC Abcoude

Bank gegevens
Bankrekening :
NL19ABNA0587009977 Contributierekening :
NL98ABNA0587037849